Балюба Іван Григорович

Балюба Іван Григорович,  д.т.н., професор, академік працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2014 року на посаді професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Закінчив Донецький державний університет (за навчальним планом педагогічного інституту) по спеціальності математика та креслення.

У 1995 році захистив докторську дисертацію (тема «Конструктивная геометрия многообразий на основе точечного исчисления» та був обраний академіком АНВШУ. У 2001 році отримав вчене звання професора кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки. З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. 3 2014 р. є членом редакчійної колегії наукового фахового видання «Сучасні проблеми моделювання (м. Мелітополь, МДПУ). Балюба І.Г. Є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Точечное исчисление».

У 2017 році пройшов стажування на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Основні публікації за напрямом
1. Балюба І.Г., Найдиш А.В., Верещага В.М., Спініцев Д.В. Науково-
методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання
// Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / МДПУ ім.
Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вып.13. – С. 100-105.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3855/
2. Балюба І.Г., Найдиш А.В., Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Особливості
композиційного геометричного моделювання // Прикладна геометрія та
інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – К., 2019. – Вип.
95. – С.131-136.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3865/
3. Балюба І.Г., Найдиш А.В., Лисенко К.Ю., Верещага В.М.,
Композиційна інтерполяція плоскої дискретно поданої кривої // Сучасні
проблеми моделювання: збірник наукових праць XХI Міжнародної науково-
практичної конференції (04-09.06.2019р.) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. –
Мелітополь, 2019. – Вип.14. – С. 113-121.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5488/
4. Балюба І.Г., Найдиш А.В., Верещага В.М., Лисенко К.Ю.,
Параметризація багатовимірних геометричних об’єктів методами точкового
числення Балюби-Найдиша // Сучасні проблеми моделювання: збірник
наукових праць XХI Міжнародної науково-практичної конференції (04-
09.06.2019р.) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип.15. –
С. 51-57.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5490/
5. Балюба І.Г., Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. Проблема
підвищення точності у варіативному дискретному геометричному
моделюванні // Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць XХI
Міжнародної науково-практичної конференції (04-09.06.2019р.) / МДПУ ім.
Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип.14. – С. 148-155.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5489/
Науково-дослідні роботи

Варіативне дискретне геометричне моделювання обєктів, явищ та
процесів / МДПУ імені Богдана Хмельницького; керівник Найдиш
Андрій Володимирович; викон.: Лебедєв В.О., Балюба І.Г. [та ін.] –
Мелітополь, 2017. – 120с. – № держреєстрацiї: 0115U001737
Варіативне дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та
процесів / МДПУ імені Богдана Хмельницького; керівник Найдиш
Андрій Володимирович; викон.: Лебедєв В.О., Балюба І.Г., Пахаренко
В.О., Подкоритов А.М. – Мелітополь, 2018. – № держреєстрацiї:
0118U004182
Індивідуальна тема: Розробка методики формалізації елементарних
двовимірних геометричних побудов на базі апарату БН – числення.

Посилання на наукометричні бази: