Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Соціологія муніципальної політики

Освітня програма Соціологія муніципальної політики другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітня програма Соціологія муніципальної політики другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабуси освітньої програми Соціологія муніціпальної політики (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації для здобувачів до написання та захисту кваліфікаційних робіт