Семінар зі здобувачами вищої освіти.Обговорення освітніх програм

На кафедрі соціології 03.02.2020 р. відбулося обговорення освітніх  програм першого (баклаврського) та другого (магістерського) рівня вищого рівня “Соціологія” та “Соціологія муніципальної політики” (Гаранти: Букрєєва І.В., Глебова Н.І.) зі здобувачами. Здобувачів бакалаврату зацікавили фахові компетентності, зокрема вміти складати програму соціологічного дослідження, дизайн дослідження. Магістранти виявили інтерес щодо міських проблем та можливостей їх вирішення в контексті соціологічного супроводу.