Історія кафедри інформатики і кібернетики

Кафедра інформатики і кібернетики розпочинає свою історію з далекого 1979 р. Саме цього року було створено предметну комісію з ТЗН, фізики та математики. Упродовж 39 років активної діяльності предметна комісія була двічі реорганізована. Перший раз у 1991 р — у кафедру інформатики та обчислювальної техніки, у зв’язку з відкриттям  нової спеціальності «Хімія та основи інформатики». Другий раз у 2003 р. — у кафедру інформатики і кібернетики, у зв’язку зі створенням  факультету інформатики і математики. У різні часи кафедру очолювали А.А. Чупрун, Т.М. Кошелєва, В.С. Єремєєв. У 2014 р. кафедру інформатики і кібернетики очолив д. пед. н., професор В.В. Осадчий.

У складі кафедри 18 викладачів: з них 2 доктора наук, професора, 1 доктор наук, доцент, 2 кандидати наук, доценти, 4 кандидати наук, 5 старших викладачів, 5 асистенти. Кадровий склад представлений: д. пед. н., професор Осадчий Вячеслав Володимирович; д. техн. н., професор Єремєєв Володимир Сергійович; к. пед. н., доцент Брянцева Ганна Володимирівна; к. пед. н., доцент Осадча Катерина Петрівна; к. пед. н., доцент Круглик Владислав Сергійович; к. пед. н. Наумук Ірина Миколаївна; к. пед. н. Наумук Олексій Володимирович; к. пед. н. Постильна Олена Олексіївна; к. пед. н. ст. викл. Прокоф’єв Євген Геннадійович; ст. викл. Брянцев Олександр Анатолійович; ст. викл. Конюхов Сергій Леонідович; ст. викл. Ібрагімова Людмила Анатоліївна; ст. викл. Сіциліцин Юрій Олександрович; ас. Балута Вікторія Сергіївна; ас. Чорна Альона Віталіївна; ас. Крашеніннік Ірина Володимирівна; ас. Сердюк Ірина Миколаївна;  ас. Чемерис Ганна Юріївна. На кафедрі працюють старший лаборант Пилипенко Олена Андріївна та лаборант Георгадзе Тетяна Олександрівна.

У різні роки викладачами на кафедрі працювали: д. техн. н., професор Дікарєв Вячеслав Евстафівович; к. пед. н. доцент Кошєлєва Тамара Михайлівна; к. пед. н. доцент Данилевіч Людмила Петрівна; д. пед. н., професор Прийма Сергій Миколайович; д. техн. н., професор Найдиш Андрій Володимирович;  к. техн. н., доцент Чураков Анатолій Якович; к. пед. н., доцент Шаров Сергій Володимирович; к. техн. н., доцент Лебєдєв Володимир Олександрович; ст. викл. Фурманов Володимир Іванович, ст. викл. Звягінцева Тетяна Дмитрівна; ст. викл. Тюрін Олексій Геннадійович; ас. Жаркова Ольга Григорівна; ас. Погрібний Юрій Іванович; ас. Маковійчук Віра Володимирівна; ас. Додонов Антон Валерійович; ас. Ракович Ганна Миколаївна; ас. Ракович Володимир Анатолійович.

Наукова робота проводиться в напрямку фундаментальних (теоретичних) і практичних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень в області інформаційних технологій та наукових спеціалізацій викладачів, а саме: комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів, методичні основи застосування електронних навчальних засобів, мережеві технології розробки та використання електронних підручників. На кафедрі ведуться дослідження з математичного моделювання, розробляються комп’ютерні та мережні технології для використання в навчальному процесі, в тому числі для дистанційного навчання.

При кафедрі з 1997 р. функціонує аспірантура. Починаючи з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 015 — «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Аспіранти кафедри інформатики і кібернетики: Чемерис Ганна Юріївна, Конюхов Сергій Леонідович, Крашеніннік Ірина Володимирівна, Ракович Володимир Анатолійович, Симоненко Світлана Вікторівна, Довгопол Сергій Олександрович, Барієва Альвіна Іреківна. Докторант кафедри інформатики і кібернетики: Осадча Катерина Петрівна.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалаврів, магістрів), 014.09 Середня освіта. Інформатика (бакалаврів, магістрів) і 015 Професійна освіта (бакалаврів, магістрів).

За роки свого існування кафедра підготувала більш ніж 750 випуск­ників. Серед випускників кафедри: Можайський Сергій (Globallogic, Нью-Йорк), Швабський Олександр (Yelp, Сан-Бруно), Спузяк Станіслав (BitGold, Торонто), Покопцев Олександр (УНН, Київ), Шапошніков Олександр (Luxoft, Москва), Опанасенко Олександр і  Опанасенко Сергій (Мегаплан.Украина, SADESIGN, Київ), Вергун Артем (Hypernaut, Київ), Харитонов Ігор (Momentum, Варшава), Пугачов Станислав (Dedsert, Ірландія), Дубич Олексій (Vsesvit, Мелітополь), Бурдей Віктор (Yelp, Сан-Франциско), Єжов Максим (One, Inc., Сакраменто) та ін..

Викладачі кафедри підготували понад 10 переможців всеукраїнських олімпіад з інформатики і конкурсів наукових робіт. Серед них Васильєв Валерій (диплом першого ступеню) і Купчак Євгеній (диплом другого ступеню) — переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (2017 р.); Білоус Олексій — ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Інформаційних технологій» (2017 р.); Пятниченко Владислав — ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Інформаційних технологій» (2016 р.); Мартинюк Олександр (диплом третього ступеню) — переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (2015 р.).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях і семінарах, мають понад  300 публікацій, більш, ніж 50 авторських посвідчень і патентів на винаходи і методичні розробки. Наукова діяльність здійснюється у тісній взаємодії з українськими і зарубіжними інститутами і університетами. Кафедра 10 років поспіль виступає організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», за результатами якої випускає збірки наукових праць. Кафедра є одним із видавців наукового рецензованого журналу “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (ISSN 2521-1234)

Кафедра активно співпрацює зі школами і учителями інформатики м. Мелітополя, Мелітопольського, Якимівського, Приазовського, Токмаць­кого районів. Викладачі кафедри проводять семінари для учителів, майстер-класи для учнів і учителів, надають допомогу учителям інформатики в опануванні нових технологій і знайомлять їх із методиками використання таких технологій у навчальній практиці.