Історія факультету інформатики, математики та економіки

Факультет інформатики, математики та економіки був заснований у 2003 році. Очолював факультет доктор технічних наук, професор Єремєєв В.С.

З 2008 по 2020 рік факультет очолювали: на посаді декана кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев П.В. і на посаді заступника декана з навчальної роботи Стрілець О.В.

В наслідок організаційних заходів у 2013 році до факультету інформатики і математики був приєднаний економічний факультет і факультет отримав назву – інформатики, математики та економіки.

          

У 2020 році на посаду декана факультету інформатики, математики та економіки був обраний кандидат економічних наук, доцент Петренко В.А.

У складі факультету працюють сім кафедр:

 • кафедра інформатики і кібернетики;
 • кафедра математики і фізики;
 • кафедра педагогіки і педагогічної майстерності;
 • кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу;
 • кафедра управління та адміністрування;
 • кафедра соціології;
 • кафедра прикладної математики та інформаційних технологій.

Факультет має розвинену матеріально-технічну базу. Так на кафедрі соціології створено Центр соціологічних досліджень який є партнером проекту Ради Європи “Інтеркультурні міста”. На кафедрах інформатики і кібернетики, економіки та готельно-ресторанного бізнесу у 2019 році були відкриті та успішно працюють наступні лабораторії: STEAM лабораторія та Лабораторія готельно-ресторанної справи, відповідно.

Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких 12 докторів наук, професорів та 39 кандидатів наук, доцентів.

Кафедрами факультету проводиться велика робота по відкриттю нових спеціальностей. За останні три роки на факультеті проведено ліцензування цілого ряду нових спеціальностей:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність: 075 Маркетинг (кафедра економіки, управління та адміністрування)

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (кафедра економіки, управління та адміністрування)

Спеціальність: 015 Професійна освіта/015.10 Комп’ютерні технології (кафедра інформатики і кібернетики)

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології ( кафедра прикладної математики та інформаційних технологій)

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (кафедра педагогіки та педагогічної майстерності)

Для спеціальності 014. Середня освіта (Математика) введено додаткову спеціалізацію «Фізика», що дозволяє отримати кваліфікацію вчителя математики і фізики.

 

Факультет, окрім основної освітньої діяльності, надає послуги з неформальної освіти, в рамках якої на кафедрах були розроблені та працюють наступні сертифікаційні програми:

 • “Діловий менеджмент” (розробники програми: старший викладач Щебликіна З.В., кандидат наук з держаного управління Гурбік Ю.Ю., старший викладач Лебедєва О.А. кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу);
 • “Візуальне програмування. Мова програмування С#” (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., кандидат педагогічних наук старший викладач Конюхов С.Л., кафедра інформатики і кібернетики);
 • “Тьюторський супровід дітей шкільного віку” (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., доктор педагогічних наук, доцент Осадча К.П., кафедра інформатики і кібернетики);
 • “Тьюторсво у системі дистанційного навчання” (розробники програми: доктор педагогічних наук, доцент Осадча К.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач Наумук І.М., кафедра інформатики і кібернетики);
 • “WEB – програмування” (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Круглик В.С., асистент Чорна А.В., кафедра інформатики і кібернетики);
 • “Техніко-дидактичні засоби для підвищення кваліфікації з використанням прикладного програмного забезпечення: “Компас 3D” (розробники програми: доктор технічних наук, професор Найдиш А.В., кафедра прикладної математики та інформаційних технологій);
 • “Педагогічний програмний засіб “Конструктор інтерактивних плакатів” (розробники програми: кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев П.В., асистент Таблер Т.І., кафедра математики і фізики);

 

З жовтня 2015 р. на факультеті працює спеціалізована вчена рада К18.053.02  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

За час існування факультету 6 студентів-випускників успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації (Брянцева Г.В., Яковенко А.С, Лебідь М.В., Павленко О.М., Наумук О.В., Наумук І.М., Муртазієв Е.Г.), 2 закінчили докторантуру та захистили докторські дисертації (Осадчий В.В., Прима С.М.).

Факультет є постійним організатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій. Кожного року на факультеті проводяться:

– Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання”;

– Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій”;

– Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті та науці”;

– Регіональна науково-практична конференція учнівської молоді “Людина і світ”;

– Регіональна науково-практична конференція “Актуальні питання маркетингу, управління та економіки в умовах глобальних викликів сьогодення”.

 

З 2007 року щорічно за ініціативи та під керівництвом кафедри педагогіки і педагогічної майстерності в університеті проводиться конкурс педагогічної майстерності «Я – вчитель-професіонал». Мета заходу – розвиток професійних компетентностей, висвітлення результатів діяльності студентів на місцях практик, виховання інтересу і любові до професії вчителя.

Викладачі кафедри інформатики і кібернетики є співзасновниками та входять до складу редколегії журналу “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology”, який є науковим виданням, що включено до науково-метричної бази Index Copernicus. А співробітники кафедри прикладної математики та інформаційних технологій є засновниками фахового збірника наукових праць “Сучасні проблеми моделювання”.

Викладачі факультету є керівниками наукових робіт Малої академії наук м. Мелітополя, слухачі якої неодноразово ставали переможцями обласних олімпіад у номінаціях “прикладна математика”, “інформатика”, “фізика”, “астрономія”, “соціологія”, “філософія”.

 

Студенти займаються науково-дослідною роботою в науковий гуртах при кафедрах факультету, виборюють призові місця на регіональних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах і конкурсах наукових робіт.