Історія факультету інформатики, математики та економіки

Факультет інформатики, математики та економіки був заснований у 2003 р. як факультет інформатики і математики. У 2008 р. на посаду декана факультету був обраний кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев Павло Васильович. Унаслідок організаційних заходів у 2013 р. до факультету інформатики і математики був приєднаний економічний факультет – і факультет отримав назву факультет інформатики, математики та економіки. З 2022 року факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент Муртазієв Ернест Гафарович.

У складі факультету працюють шість кафедр:

 • кафедра інформатики і кібернетики;
 • кафедра математики і фізики;
 • кафедра педагогіки і педагогічної майстерності;
 • кафедра управління та адміністрування;
 • кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу;
 • кафедра соціології та філософії;

Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких – 11 докторів наук, професорів та 30 кандидатів наук, доцентів.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 18.053.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 2016 по 2021 роки на факультеті функціонувала ще одна спеціалізована вчена рада –К 18.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

За час існування факультету більше 10 студентів-випускників успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації. Серед них: Павленко О.М., Марецька Ю.І., Муртазієв Е.Г., Крашеніннік І.В., Чорна А.В., Яковенко А.С, Лебідь М.В., Наумук О.В., Наумук І.М., Сендер А.В., Бурцева О.Г., Дудко Я.В., Кожевнікова А.В., Чемерис Г.Ю., Ібрагімова Л.А., Лисенко К.Ю., та інші. Крім того є випускники, що закінчили докторантуру й захистили докторські дисертації: Осадчий В.В., Осадча К.П., Глєбова Н.І., Прийма С.М.

Факультет є постійним організатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів та круглих столів. Щороку на факультеті проводяться: міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання», міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці», міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку соціально-економічних систем у контексті сучасного наукового виміру», всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення», регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій», регіональна науково-практична конференція учнівської молоді «Людина і світ».

Факультет має розвинену матеріально-технічну базу. На факультеті за останні п’ять років відкриті та працюють дослідницькі лабораторії:

 • освітньо-наукова лабораторія «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу.
 • STEM- лабораторія кафедри інформатики та кібернетики.
 • Центр соціологічних досліджень кафедри соціології та філософії.

Фахівці факультету є керівниками наукових робіт Малої академії наук
м. Мелітополя, слухачі якої неодноразово ставали переможцями обласних олімпіад у номінаціях «прикладна математика», «інформатика», «фізика», «астрономія», «соціологія», «філософія».

На факультеті працює сім наукових гуртків: «Радікал», «Economics», «Планета туризму», «Digital Youth», «Акме», «Соціологос» та «Management magic», де студенти під керівництвом провідних викладачів кафедр займаються науково-дослідною роботою, приймають участь і виборюють призові місця на регіональних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах і конкурсах наукових робіт, зокрема на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Факультет, окрім основної освітньої діяльності, надає послуги з неформальної освіти, у межах якої на кафедрах були розроблені та працюють наступні сертифікаційні програми:

 • «Діловий менеджмент» – кафедра управління та адміністрування;
 • «Візуальне програмування. Мова програмування С#» – кафедра інформатики і кібернетики;
 • «Тьюторський супровід дітей шкільного віку» – кафедра інформатики і кібернетики;
 • «Тьюторство у системі дистанційного навчання»– кафедра інформатики і кібернетики;
 • «WEB-програмування» – кафедра інформатики і кібернетики;
 • «Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів»» – кафедра математики і фізики.

Викладачі факультету активно займаються науково-дослідною роботою. Кожна кафедра працює над своє науково-дослідною темою: «Застосування інформаційних технологій в управлінні та обробці оцінки ефективності підприємств та органів місцевого самоврядування» (кафедра управління та адміністрування), «Полікультурність як джерело цивілізаційного розвитку багатоетнічної української спільноти» (кафедра соціології та філософії), «Економічні дослідження у контексті сучасного наукового виміру» (кафедра економіки та готельно-ресторанного бізнесу), «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» (кафедра педагогіки i педагогічної майстерності), «Система підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій до професійної діяльності» (кафедра інформатики і кібернетики), «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці вчителя математики і фізики» та «Варіативне дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів» (кафедра математики і фізики). У межах цих тем кожен викладач працює над своїм розділом.

 Викладачі кафедри інформатики і кібернетики є співзасновниками та входять до складу редколегії журналу «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology», який є науковим виданням, включеним до науково-метричної бази Index Copernicus. А співробітники кафедри математики і фізики є засновниками фахового збірника наукових праць «Сучасні проблеми моделювання».

З 2007 по 2020 роки щорічно за ініціативи та під керівництвом кафедри педагогіки і педагогічної майстерності в університеті проводився конкурс педагогічної майстерності «Я – вчитель-професіонал». Мета заходу – розвиток професійних компетентностей, висвітлення результатів діяльності студентів на місцях практик, виховання інтересу і любові до професії вчителя.