Освітній процес кафедри інформатики і кібернетики

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

 Перший рівень вищої освіти

спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)

галузь знань 01 Освіта

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Учитель інформатики

 

спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Бакалавр професійної освіти (за спеціалізацією “Комп’ютерні технології”). Технік-програміст. Викладач комп’ютерних дисциплін професійно-технічного навчального закладу.

 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки

галузь знань 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр комп’ютерних наук

 

Другий рівень вищої освіти

спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)

галузь знань 01 Освіта

Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією  “Інформатика”). Вчитель інформатики

 

спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація:  Магістр професійної освіти (за спеціалізацією “Комп’ютерні технології”). Інженер-програміст. Викладач комп’ютерних дисциплін закладу вищої освіти.

 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки

галузь знань 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук. Інженер-програміст

 

Сертифікатні освітні програми

«Медіаграмотність та кібербезпека»

Обґрунтування програми
Сертифікаційна освітня програма «Медіаграмотність та кібербезпека» розроблена викладачами кафедри інформатики та кібернетики факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, в результаті якої слухачі отримають: знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм критичного підходу, форм і методів аналізу та синтезу.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 90 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми

 • професор кафедри інформатики і кібернетики доктор педагогічних наук, академік Академії акмеологічних наук Осадчий Вячеслав Володимирович;
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач Наумук Ірина Миколаївна

 

 «Інформаційні технології. Базовий рівень»
(сертифікаційна освітня програма для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти за скороченим терміном навчання)
»

Обґрунтування програми
Сертифікаційна освітня програма розроблена викладачами кафедри інформатики та кібернетики факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Мета програми: сформувати у бакалаврів, які були зараховані для навчання за скороченим терміном за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, здатності до побудови логічних висновків, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, створення програмних та інформаційних систем; подолати недоліки у попередній професійній

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 90 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми

 • старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Конюхов Сергій Леонідович;
 • старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Сіциліцин Юрій Олександрович;
 • асистент кафедри інформатики і кібернетики Крашеніннік Ірина Володимирівна.

 

«Комп’ютерні науки. Професійний рівень»
(cертифікаційна освітня програма для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня, зарахованих на умовах перехресного вступу)

Обґрунтування програми
Сертифікаційна освітня програма розроблена викладачами кафедри інформатики та кібернетики факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Мета програми: сформувати у магістрів, які були зараховані на навчання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки на умовах «перехресного» вступу, компетентності з frontend розробки web-сайтів; подолати недоліки у попередній професійній підготовці здобувачів вищої освіти; сприяти підвищенню їх кваліфікації.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 90 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми

 • старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Конюхов Сергій Леонідович;
 • асистент кафедри інформатики і кібернетики Крашеніннік Ірина Володимирівна.

 

«Сучасні технології викладання інформатики»

Обґрунтування програми
Програма є додатковою освітньою послугою, в результаті якої слухачі отримають: знання що є об’єктом і предметом методики навчання інформатики, основний метод методики навчання інформатики, завдання курсу методики навчання інформатики, історію становлення інформатики як науки і як навчального предмету у загальноосвітній школі, чинники, які впливають на добір змісту шкільного курсу інформатики, розвивальну і виховну шкільного курсу інформатики, ознаки ІКТ-компетентності учнів, особливості сучасної навчальної програми з інформатики, принципи і методи навчання інформатики, засоби і форми навчання інформатики, засоби діагностики знань і умінь учнів з інформатики, основні вимоги до організації позакласної роботи з інформатики, перелік необхідної документації кабінету інформатики, вимоги до облаштування робочого місця в комп’ютерному класі, правила безпеки життєдіяльності під час роботи з комп’ютером. Знання про особливості психолого-педагогічні особливості навчання учнів початкової школи, ознаки ІКТ-компетентності учнів, особливості сучасної шкільної програми з інформатики для 2—4 класів, принципи і методи навчання інформатики у 2—4 класах, засоби і форми навчання інформатики 2—4 класах, методи навчання інформатики у початковій школі, вимоги до облаштування робочого місця в комп’ютерному класі, правила безпеки життєдіяльності під час роботи з комп’ютером, вправи для зняття втоми очей, вправи для розслаблення зорової системи, вправи для фізкультхвилинок. Знання і розуміння особливості сучасної шкільної програми з інформатики для 5—7 класів, принципи і методи навчання інформатики у 5—7 класах, засоби і форми навчання інформатики 5—7 класах.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 90 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми

 • професор кафедри інформатики і кібернетики доктор педагогічних наук, академік Академії акмеологічних наук Осадчий Вячеслав Володимирович;
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач Наумук Ірина Миколаївна

 

«WEB-ДИЗАЙН»

Обґрунтування програми
Підвищенні рівня професійної компетентності з веб-дизайну надає можливості виконивати графічне оздоблення проектів в інтернеті: розробляти дизайн сайтів, промо-сторінок, лендінгу електронних презентацій. Cтворювати логотипи, банери, інфографіку та інші графічні елементи сторінки, розміщувати текст. При цьому зосереджуватися не тільки на візуальному оформленні, а й дбати  про зручність користування сайтом – його юзабіліті.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 64 години.

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми.

 • Доцент кафедри інформатики і кібернетики к.пед.н. Брянцева Ганна Володимирівна
 • Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики викладач Брянцев Олександр Анатолійович
 • Асистент кафедри інформатики і кібернетики Чемерис Ганна Юріївна

 

«ПАПЕРОВА ІНЖЕНЕРІЯ»

Обґрунтування програми

Папір – основний матеріал для всіх видів художнього конструювання. Заняття за програмою сприяють розвитку креативності, розширюють художній кругозір, формують творче ставлення до навколишнього світу, художньо-естетичний смак. За своїм змістом заняття з папером розкриють індивідуальність дитини, розвинуть інтуїцію, виховуватимуть  організованість, дисциплінованість і акуратність при роботі з папером, а також вміння планувати творчий процес.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 64 години.

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми.

 • Доцент кафедри інформатики і кібернетики к.пед.н. Брянцева Ганна Володимирівна
 • Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики викладач Брянцев Олександр Анатолійович
 • Асистент кафедри інформатики і кібернетики Чемерис Ганна Юріївна

 

«Web-програмування»

Обґрунтування програми

Сертифікатна освітня програма «Web-програмування» розроблена викладачами кафедри інформатики та кібернетики факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, в результаті якої учасники покращать знання: з етапів розробки програмного продукту; методів та засобів тестування програм; способів ефективної реалізації Web-інтерфейсів до баз даних; основних технологій програмування на Веб: HTML, DHTML, JavaScript, ASP.NET, Java.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 64 години.

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми.

 • Доктор педагогічних наук, професор Осадчий Вячеслав Володимирович;
 • Кандидат педагогічних наук, доцент Круглик Владислав Сергійович

«Тьюторський супровід дітей шкільного віку»

Обґрунтування програми

Широке поширення у всьому світі ідей індивідуального, розвиваючого, особистісно-орієнтованого та діяльнісного навчання, а також педагогіки гідності та педагогіки співробітництва актуалізує потребу в перегляді змісту освіти дітей шкільного віку. Зміни моделі освіти, визнання неформальної та інформальної освіти сприяють розширенню спектру функцій та ролей педагога, який має виконувати не лише освітньо-виховні функції, але й вміє адаптуватися до мінливих вимог ринку праці та суспільства, здійснювати педагогічний супровід індивідуальних освітніх програм суб’єктів навчання різного віку. Багато батьків ставлять питання: як і до чого готувати свої дітей для успішного існування у сучасному мінливому суспільстві. Вони бажають отримати задоволення індивідуального освітнього запиту щодо розвитку своєї дитини. Тому доцільною є підготовка педагогів, спеціалістів у сфері додаткових освітніх послуг та батьків до тьюторської діяльності, як такої, що спрямована на розробку та супровід індивідуальної освітньої програми дитини.

Сертифікатна освітня програма «Тьюторський супровід дітей шкільного віку» спрямована на підготовку як професійних педагогів так і усіх бажаючих спрямувати зусилля на індивідуальну освітню діяльність (батьків, родичів та ін.) до здійснення тьюторського супроводу дітей молодшої, середньої та старшої школи.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 132 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми.

 • Доктор педагогічних наук, професор, академік Академії акмеологічних наук Осадчий Вячеслав Володимирович;
 • Кандидат педагогічних наук, доцент, член Тьюторської асоціації України, тренер Інституту індивідуалізації і тьюторства Осадча Катерина Петрівна.

 

«Тьюторство у системі дистанційного навчання»

Обґрунтування програми

Сертифікатна освітня програма «Тьюторство у системі дистанційного навчання» розроблена викладачами кафедри інформатики та кібернетики Факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, в результаті якої слухачі отримають: знання з теорії дистанційної освіти, методології та методики дистанційного навчання, вміння розробляти та супроводжувати дистанційний курс, навички використання інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації дистанційного навчання на різноманітних освітніх ступенях у різноманітних освітніх закладах.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 132 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми.

 • Кандидат педагогічних наук, доцент, член Тьюторської асоціації України, тренер Інституту індивідуалізації і тьюторства Осадча Катерина Петрівна;
 • Кандидат педагогічних наук, ст.. викладач Наумук Ірина Миколаївна

 

«Візуальне програмування. Мова програмування С#»

Обґрунтування програми

Сертифікатна освітня програма «Візуальне програмування. Мова програмування С#» розроблена викладачами кафедри інформатики і кібернетики факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, яка спрямована на підвищення кваліфікації програмістів-практиків підприємств м. Мелітополя, а також на розширення професійного світогляду студентів і формування у них додаткових компетентностей з програмування з метою надання конкурентних переваг під час працевлаштування. Програмою передбачено залучення експертів та практиків індустрії розробки програмного забезпечення.

Тривалість сертифікатної освітньої програми становить 64 години

Кадрове забезпечення сертифікатної освітньої програми

 • професор кафедри інформатики і кібернетики д.пед.н. Осадчий Вячеслав Володимирович;
 • старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Конюхов Сергій Леонідович.

 

Список установ для проходження практики

Назва установи Директор
1 ТОВ «Мелітопольський Олійноекстракційний завод » Рудченко Сергій Олександрович
2 ТОВ «Телеком-Таврія Мелітополь» Безпам’ятний Леонід Тихонович
3 Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куркіна Людмила Григорівна
4 Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Галацан Олена Володимирівна
5 Мелітопольська гімназія №5 Суптелі Тетяна Олександрівна
6 Мелітопольська гімназія №19 Мельник Світлана Володимирівна
7 Костянтинівський ліцей «Ерудит» Неліпа Світлана Василівна
8 Мелітопольське училище культури Єгоров Михайло Олексійович