Орлов Андрій Володимирович

Орлов Андрій Володимирович, кандидат соціологічних наук, доцент.

Закінчив: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2002.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – сучасна реклама та PR технології, стратегічне прогнозування розвитку соціальних систем, урбаністика.

Наукові здобутки:

Фахові статті:

1. Жіночі благодійні ініціативи як складова процесу становлення громадянського суспільства в Україні. Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 246. Соціологія. –Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015 р. С.24-31.

2. Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі. Соціологічні студії: науково-практичний журнал. Луцьк: Східноєвроп. нац. універ-т ім. Лесі Українки, 2015 р.-№1(6). – 62 – 68 с.

3. Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища у соціологічному вимірі. Науково-методичний журнал «Наукові праці». Серія «Соціологія». Чорноморський державний університет ім. П.Могили М.Миколаїв, 2014 р. С.12-17.

4. Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх Мелітополя). Українознавчий альманах (випуск 16).-Київ, 2014.-С.97-102.

Навчальні посібники, монографії:

1. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Навчально-методичний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене. – Запоріжжя: Вид-во комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2015 р. – 416с.

2. Пізнавальні технології в соціології. Навчальний посібник. Запоріжжя: Видавництво комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2015 р. – 220с.

3. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. Колективна монографія. Мелітополь: МДПУ ім.Б.Хмельницького, К.,Міленіум, 2014 р.-320 с.

4. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2015. – 208 с.

Конференції:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти», 2014 р. м.Мелітополь

2. Міжнародна науково-практична конференція «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи», 2015 р, м.Мелітополь

3. Міжнародна науково-практична конференція ДНУ залізничного транспорту ім.акад. В. Лазаряна «Гендер і євроінтеграційні прагнення України» , 2016 р. м.Дніпро

4. Міжнародна науково-практична конференція «Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології», 2018 р. м.Мелітополь

Керівництво науковою роботою студентів:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Соціологія. ІІІ місце студентка Т.Соловьян, 2017 р., ЗНУ

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G2nK5z4AAAAJ&hl=ru