Орлов Андрій Володимирович

Доцент, кандидат філософських наук

Директор ТОВ “Центр стратегічного розвитку територій” м.Мелітополь

Член САУ (членський квиток №935)

Член ESOMAR (Європейська асоціація дослідників громадської думки і маркетингу)

Закінчив: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2002.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

-методологія соціологічних і маркетингових досліджень;

-системи й методи обробки і аналізу інформації;

-проектування, стратегічне планування і прогнозування розвитку соціальних систем;

-урбаністика, проектування у сфері соціальних змін.

Стажування:

Класичний приватний університет, інститут журналістики та масових комунікацій, кафедра соціології та соціальної роботи, 2019 р.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума

ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58
9 2013
Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається

СМ Прийма, АВ Орлов, ОВ Аніщенко, КО Кучина
Наука і освіта 2, 95-111
1 2017
Сергій Миколайович Прийма

АВ Орлов
Science and Education, 95
1* 2017
Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья

ВВ Молодыченко, ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, АВ Орлов, ЕГ Хомчак
МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум
1 2014
Філософські засади сучасних гуманітарних досліджень: досвід рефлексії

Т Троіцька, А Орлов
Versus, 13-17
1 2013
Міжкультурна взаємодія в контенті медіа багатонаціонального регіону

А Орлов
Соціологічні студії, 98-103
1* 2013
Міжкультурна взаємодія як важливий фактор буття місцевого співтовариства

ЛФ Глинська, ОО Пачина, АВ Орлов
Соціологічні студії, 123-130
2019
Культурна спадщина менонітів міста Молочанськ як ресурс розвитку туристичної галузі Запорізького Приазов’я

НІ Глебова, АВ Орлов, ЄО Марченко
Соціологічні студії, 115-122
2019
Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2018
Стратегічна дорожня карта щодо впровадження політики” Місто, що навчається”

Л Афанасьєва, І Єфименко, А Орлов
PA Wizard
2018
Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Картування громад як інструмент для впровадження політики” Місто, що навчається”: результати соціологічного дослідження

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Образи чоловіка й жінки у національному рекламному телепросторі

АВ Орлов
Гендер і євроінтеграційні прагнення України: матеріали міжнародної наукової …
2016
Жіночі благодійні ініціативи як складова процесу становлення громадянського суспільства в Україні

АВ Орлов, СА Маслов
Наукові праці. Соціологія 258 (246), 61-67
2015
Міська творча індустрія в закладах освіти як практики інтеркультурного брідж-білдингу

АВ Орлов
Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх …
2015
Хімченко О. Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі

Н Орлов, О Хімченко
Соціологічні студії. Науково-практичний журнал 1 (6), 62-67
2015
Енергетичне право України: навч.-метод. посіб.

ВВ Молодиченко, ІП Аносов, ЛВ Афанасьєва, ВД Гапотій, РІ Олексенко, …
Мелітополь
2014
Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища в соціологічному вимірі

АВ Орлов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2014
Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх шкіл Мелітополя)

І Букрєєва, А Орлов
Українознавчий альманах, 97-102
2014
Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону: зб. ст.

ВВ Молодиченко, ЛВ Афанасьєва, ОС Арабаджі, ВД Гапотій, …
Міленіум
2013
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

ОС Арабаджі, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, …
Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного …
2013
Роль позашкільних закладів освіти у формуванні екологічної культури молоді

ЛВ Афанасьєва, АВ Орлов
Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського …
2013
Динаміка образу маскулінності та фемінності у полікультурному середовищі (досвід соціологічного дослідження)

А Орлов
Українознавчий альманах, 275-278
2012
Досвід розвитку інноваційної інфраструктури регіонів ВНЗ: від лабораторії до центру трансферу технологій

АВ Орлов
Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони: матеріали 5 Міжнар …
2011
Особливе та загальнонаціональне у взаємодії культур народів Запорізького Приазов’я

ІВ Букрєєва, АВ Орлов
Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони …
2010
Ґендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі

І Букрєєва, А Орлов
Українознавчий альманах, 25-29
2010
Полікультурність в ЗМІ як фактор формування безпечного соціального простору (досвід дослідження багатонаціонального регіону)

АВ Орлов
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки: зб …
2010
Соціальна сучасність: обрії трансформації перехідного суспільства

АВ Орлов
Школа та суспільство: пошуки культуротворчої парадигми освіти: матеріали …
2009
Толерантність як чинник формування міжетнічної злагоди Східної Таврії

АВ Орлов
Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії: матеріали Міжнар …
2008
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДОСВІД РЕФЛЕКСІЇ

А Орлов
РЕСУРСНО-ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕЗОСИСТЕМИ

АВ Орлов