Історія кафедри математики і фізики

Кафедру математики і фізики було створено у 2003 році. У 2003-2006 роках кафедру очолювала к. пед. н., доц., відмінник народної освіти України Данилевич Людмила Петрівна. У 2006-2014 роках головою кафедри був к. пед.н., доц., відмінник народної освіти України Бєльчев Павло Васильович. З 2014 року завідувачем кафедри є д. техн. н., проф. Верещага Віктор Михайлович.

Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі здійснює професорсько-викладацький склад: зав. кафедри, д. техн. н., проф. Верещага Віктор Михайлович (працює з 2014 р.); к. пед. н., доц. Бєльчев Павло Васильович (працює з 2000 р.); д. пед. н., проф.  Хортицької Національної Навчально-реабілітаційної Академії Павленко Анатолій Іванович (за сумісництвом  працює з 2009 р.); к. фіз.-мат. н., доц.  Баришевський Сергій Олегович (працював з 2008-2018 р.); к. техн. н., доц. Рубцов Микола Олексійович (працює з 2003 р.);  к. техн. н., доц. Спірінцев Дмитро Васильович (працює з 2013 р.); к. пед. н., доц. Муртазієв Ернест Гафарович (працює з 2012 р.); к. фіз.-мат. н., ст. викл. Фоменко Володимир Геннадійович (працює з 2018 р.); ст. викл. Сюсюкан Юрій Миколайович (працює з 2006 р.); ст. викл. Стрілець Олена Володимирівна (працює з 2002 р.); ст. викл. Титаренко Наталія Євгенівна (працює з 2004 р.); к. фіз.-мат. н., ас. Яковенко Анастасія Сергіївна (працює з 2007 р.); ас. Бурцева Олена Георгіївна (працює з 2008 р.); ас. Таблер Тетяна Іванівна (працює з 2009 р.); викл. стаж. Атаманчук Олександр Михайлович (працює з 2018 р.) Забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюють старший лаборант Раділова Христина Ігорівна та лаборант Кислюк Олена Віталіївна.

Кафедра забезпечує навчальний процес на усіх факультетах університету з дисциплін фізико-математичного циклу та дисциплін, в яких використовуються інформаційні технології в навчальному процесі. Викладачі кафедри читають близько 50 дисциплін. Кожну навчальну дисципліну забезпечено НМКД, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками та підручниками, авторами яких є викладачі кафедри. Для організації заочно-дистанційної форми навчання на сайті дистанційного навчання МДПУ ім. Богдана Хмельницького розміщено електронні версії методичного забезпечення усіх дисциплін. На кафедрі створено бібліотеку електронних ресурсів, яка кожного року доповнюється методичними доробками викладачів.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом науково-методичного стажування у педагогічних ВНЗ України та за кордоном або навчаючись у аспірантурі: так Яковенко А.С. у 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Національного університету ім. Т.Г.Шевченка і у 2013 році захистила кандидатську дисертацію («Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках»); Бурцева О.Г. та Муртазієв Е.Г. у 2012-2015 роках навчались у аспірантурі МДПУ ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки, Муртазієв Е.Г. у 2016 захистив дисертацію («Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової математичної освіти»). Таблер Т.І. та Атаманчук О.М. у 2017 році. всупили до аспірантури за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Яковенко А.С., Бурцева О.Г., Муртазієв Е.Г., Таблер Т.І., Атаманчук О.М. є випускниками кафедри математики і фізики.