Спеціальності та спеціалізації (освітні програми) кафедри математики і фізики

Кафедра математики і фізики  є випускною кафедрою для акредитаційного рівня бакалавр і магістр освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)

 014.04 Середня освіта. Математика першого (бакалаврського) рівня освіти 

014.04 Середня освіта. Математика.Фізика  другого (магістерського) рівня вищої освіти