Інформація про тему наукової роботи кафедри

Тема наукової роботи кафедри педагогіки і педагогічної майстерності:

Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки  і педагогічної майстерності  Коробченко А.А.

№ держреєстрацiї: 0120U101660

Термін виконання: 01.2020-12.2022 р.

Індивідуальні теми досліджень викладачів:

Єрмак Ю.І. «Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в умовах освітніх трансформацій».

Коробченко А.А. «Підготовка майбутніх викладачів до науково-дослідної діяльності».

Головкова М.М. «Професійно-етична підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій». 

Воровка М.І. «Розвиток гендерної культури студентів у фокусі педагогічних досліджень та освітньої практики вищої школи». 

Бєльчева Т.Ф. «Підготовка майбутніх викладачів до науково-дослідної діяльності».

Окса М.М. «Теоретичні та методологічні  основи підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій (історичний аспект)».

Бунчук О.В. «Підготовка майбутніх фахівців у післяреволюційний період в умовах еміграції».

Попелешко Ю.І. «Організаційно-економічні інструменти управління і розвитку конкурентоспроможності сфери освіти».

Кожевникова А.В. «Специфіка інфо-медійної грамотності як складової професіоналізму майбутніх вчителів».

Федоренко Д.О. «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти до інноваційної професійної діяльності».