Інформація про виконання фундаментальних або прикладних наукових досліджень

Назва: «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій»

Науковий керівник доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки  і педагогічної майстерності Коробченко А.А.

Номер: № держреєстрації 0120U101660; УДК: [378.091.212:37]:001.895(477)

Роки виконання:2017-2019

Результати та їх новизна: Воровка М.І. Захист дисертації «Теорія і практика розвитку гендерної культури  студентів вищих навчальних закладів України  (60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)» на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

У складі експертів та експерток з антидискримінаційної в освіті здійснювала експертизу шкільних підручників 2, 6 та 11 класів при Інституті модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки (наказ МОН №48 від 18.01.2019, додаток 4).

Ізбаш С.С. 1) Проведення Всеукраїнського уроку з медіаграмотності «Не віррр – перевіррр!» (1.03.2019 р.) у проекті “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” за ініціативи міжнародної ради наукових досліджень IREX за підтримки посольства США America House Kyiv U.S. Embassy Kyiv Ukraine та посольства Великої Британії в Україні British Embassy Kyiv у партнерстві з Міністерство освіти і науки України.

2) Навчання у першій та другій посиленій фазі підготовки тренерів з медіаграмотності (18.11.2019 – 02.12.2019 р.) та отримання сертифікати з присвоєнням кваліфікації «Тренер з медіаграмотності» від DW Akademie Europe and Central Asia (Німеччина), Академія української преси (Київ);

3) тренер для вчителів закладів загальної середньої освіти у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (18.06.2019 – 28.06.2019 р.) від Міжнародної ради наукових досліджень IREX за підтримки посольства США America House Kyiv U.S. Embassy Kyiv Ukraine та посольства Великої Британії в Україні British Embassy Kyiv у партнерстві з Міністерство освіти і науки України та Академією української преси (Київ);

4) керівник і виконавець проекту «Медіаграмотність для молодих виборців» (10.06.2019 – 1.08.2019), що реалізується Міжнародною неурядовою організацією Медійна Програма, Internews у партнерстві з Академія Української Преси (Київ);

5) участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (напрямок ЗСО), що виконується від Міжнародної ради наукових досліджень IREX за підтримки посольства США America House Kyiv U.S. Embassy Kyiv Ukraine та посольства Великої Британії в Україні British Embassy Kyiv у партнерстві з Міністерство освіти і науки України та Академією української преси (Київ) В рамках проекту взяла участь у освітньому симпозіумі 7-9 жовтня 2019 р. на тему: «Новий погляд на інфо-медійну грамотність в епоху дезінформації» та у серії тренінгів другої хвили проекту «Діалогові технології як складова освітнього процесу», «Застосування онлайн-інструментів діалогу та комунікації в освіті», що відбулися у м. Києві;

6) презентація досвіду викладання медіаграмотності на тему: «Можливості цифрового світу у викладанні медіаграмотності» на Міжнародній школі з медіаграмотності для викладачів та вчителів з Молдови, що відбулась у Києві 6 грудня 2019 року та організована Академією української преси та DW Academie (Німеччина).

 

Було опубліковано колективну монографію за темою кафедри: Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: монографія / Коробченко, А. А. and Воровка, М. І. and Eлькін, М. В. and Окса, М. М. and Бєльчева, Т. Ф. and Головкова, М. М. and Єрмак, Ю. І. and Ізбаш, С. С. and Попелешко, Ю. and Бунчук, О. В. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. 2019. 246 с.

Посилання на наукометричні бази

Бунчук Оксана Володимирівна,

Google Scholar      https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=dj03VJoAAAAJ

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-7094-4934

ResearchID,    http://www.researcherid.com/rid/A-8808-2018

 

Воровка Маргарита  Іванівна

Google Scholar,  https://scholar.google.com.ua/citations?user=QkYFB8gAAAAJ&hl=ru

ORCID, https://orcid.org/0000-0002-9651-0990             

ResearchID, http://www.researcheid.com/rid/w-1066-2017

 

Головкова Марина Михайлівна

Google Scholar, https://scholar.google.ru/citations?user=3pVaNC4AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGShvOPQkCZPRkxiHCujOv1fp0Ajig

ORCID,    https://orcid.org/0000-0002-8767-1581      

ResearchID,       http://www.researcherid.com/rid/D-2331-2018  

 

Елькін Марк Веніамінович

Google Scholar,  https://scholar.google.com/citations?user=Nl4BE7MAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID,               https://orcid.org/0000-0002-3120-7819

ResearchID,        http://www.researcherid.com/rid/W-2890-2017

 

Єрмак Юлія Іванівна

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=T-PVqRkAAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4475-6390  

ResearchID:  http://www.researcherid.com/rid/D-2268-2018

 

Ізбаш Світлана Сергіївна

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z6UoUykAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID         https://orcid.org/0000-0002-7766-7642

ResearchID    http://www.researcherid.com/rid/A-1754-2018

 

Коробченко Ангеліна Анатоліївна

Google Scholar,  https://scholar.google.com/citations?user=RlGkAnAAAAAJ&hl=ru&authuser=3

ORCID,       https://orcid.org/0000-0002-2428-9262

ResearchID,         http://www.researcherid.com/rid/A-9775-2018

 

Окса Микола Миколайович

Google Scholar,  https://scholar.google.ru/citations?user=uAUHQNcAAAAJ&hl=ru&authuser=2

ORCID,              https://orcid.org/0000-0003-4194-8853

ResearchID,        http://www.researcherid.com/rid/W-2919-2017

                                                                

 

Попелешко Юлія Іванівна

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=EvsyJ_EAAAAJ&hl=ru&authuser=5

ORCID,              https://orcid.org/0000-0003-4607-6150

ResearchID,      http://www.researcherid.com/rid/D-1579-2018  

 

 

Кожевникова А.В.

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=ai2SJMIAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6987-0352

ResearchID, https://publons.com/researcher/1982350/alla-kozhevnikova/

http://www.researcherid.com/rid/B-4858-2018