Розробки та досягнення кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Комплексний звіт кафедри педагогіки і педагогічної майстерності                     

за підсумками наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

за 2020 р.

  1. Інформація з виконання науково-дослідної роботи на кафедрі за 2020 рік.

За результатами роботи над науковою темою кафедри 2017-2019 р. «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» було опубліковано колективну монографію за темою кафедри: Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: монографія / Коробченко, А. А. and Воровка, М. І. and Eлькін, М. В. and Окса, М. М. and Бєльчева, Т. Ф. and Головкова, М. М. and Єрмак, Ю. І. and ІзбашС.С. and Попелешко, Ю. and Бунчук, О. В. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. 2019. 246 с.

Виконуючи обов’язки керівника НДР кафедри, у січні 2020 доктор, професор Коробченко А.А.  підготувала і надала до наукового відділу звіт з наукової роботи теми кафедри і з теми НДР за 2017-2019 роки, який включав:

Повний звіт з теми наукового дослідження.

Реферат звіту з теми наукового дослідження.

Обґрунтування нової теми НДР кафедри на 2020-2022 рр.

Тематичний план роботи кафедри методики викладання германських мов на 2020-2022 рр.

Реєстраційну карту НДР І ДКР (РК).

Нова тема НДР кафедри на 2020-2022 рр. – «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій».

Підрозділи:

  1. Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в умовах освітніх трансформацій.
  2. Підготовка майбутніх викладачів до науково-дослідної діяльності.
  3. Професійно-етична підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій.
  4. Розвиток гендерної культури студентів у фокусі педагогічних досліджень та освітньої практики вищої школи.
  5. Теоретичні та методологічні основи підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій (історичний аспект).
  6. Підготовка майбутніх фахівців у післяреволюційний період в умовах еміграції.
  7. Організаційно-економічні інструменти управління і розвитку конкурентоспроможності сфери освіти.
  8. Специфіка інфо-медійної грамотності як складової професіоналізму майбутніх вчителів.
  9. Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти до інноваційної професійної діяльності.