18.05.2021 р. відбулося засідання екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

18 травня 2021 р. відбулося засідання екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Екзаменаційна комісія у складі: голова – Коробченко А.А. доктор іст. наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності; заступник голови – Єрмак Ю.І. к. п. н., доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності; член ЕК- Кожевникова А.В. к. п. н., ст. викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності; член ЕК (за згодою) Яценко О.В. –директор КЗ Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області та секретар комісії – ФедорукН.І., відзначила актуальність тем дипломних робіт, інтерес здобувачів до наукової діяльності та вміння самостійно виявляти її характерні ознаки. На захисті також була присутня проректор із заочної форми навчання к. геогр. н., доц. Арабаджи О.С. Усі роботи попередньо пройшли перевірку на дотримання академічної доброчесності. Члени екзаменаційної комісії та викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності вітають здобувачів з успішним захистом дипломних робіт та бажають успіхів у подальшій професійній діяльності!