21 вересня 2021 року відбувся міжсеместровий звіт про виконання ОНП 011 Освітні, педагогічні науки

21 вересня 2021 року на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності, відповідно графіку, відбувся міжсеместровий звіт про виконання ОНП 011 Освітні, педагогічні науки та роботи над дисертацією здобувачів вищої освіти ІІІ рівня в змішаному режимі. Аспіранти доповідають та надають наочну презентацію фактичних результатів підготовки у семестрі, що спливає, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ними основних результатах дисертаційного дослідження, їхній актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступені їх апробації. На засіданні кафедри були присутні наукові керівники здобувачів, які відмітили високу працездатність та наполегливість аспірантів у процесі підготовки дисертаційних досліджень.