Науково-методичний онлайн-семінар на тему: «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» з 2.12.2020-11.12.2020 року к.пед.н., старшим викладачем Кожевниковою А.В.

З 2.12.2020-11.12.2020 року кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Кожевниковою А.В. було проведено науково-методичний онлайн-семінар на тему: «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» (20 годин) на платформі ZOOM відео-конференції для вчителів та майбутніх вчителів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Мета семінару – охарактеризувати сучасні інформаційні технології як інструмент створення ефективного середовища для дітей з особливими освітніми потребами, ознайомлення із Google додатками щодо створення вікторин, ігор, квестів для ефективної педагогічної діяльності, мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Науково-методичний семінар включав теоретичну та практичну частину й розглядалися такі підтеми:

  1. Вивчення видів інформаційних технологій в роботі з дітьми з особливими потребами.
  2. Педагогічні умови формування ефективного середовища в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
  3. Розгляд сучасних інноваційних методик роботи із з дітьми з особливими освітніми потребами.
  4. Google додатки як інструмент створення ефективного середовища для дітей з особливими потребами.
  5. Розгляд додатку Google Jamboard для створення інформаційних ігор на прикладі «Домашні тварини».
  6. Основні етапи складання хмарки слів у додатку MentiMeter на тему «Емоції навколо нас».
  7. Робота в ігровій освітній платформі Kahoot. Проведення вікторини «Кольорові фрукти та овочі».
  8. Діаграма настрою додатку MentiMeter щодо створення ефективного середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Учасники семінару високо оцінили якість представленого матеріалу та корисність для використання у педагогічній діяльності.  Всі учасники семінару отримали сертифікати.