Наукова діяльність

Презентация Microsoft PowerPoint

НДР-конвертирован

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій підтримує плідні науково-методичні зв’язки з провідними ВНЗ України, СНД та зарубіжжя і працює за такими напрямами наукових досліджень:

 

  • розробка теоретичних основ варіативного дискретного геометричного моделювання;
  • розробка методики формування дискретних геометричних моделей на основі точкових рядів та масивів;
  • розробка методики формування дискретних геометричних моделей на основі просторових кутових параметрів;
  • розробка способів дискретного геометричного моделювання одновимірних обводів по заданому закону зміни диференціально-геометричних характеристик;
  • розробка методики формалізації елементарних двовимірних геометричних побудов на базі апарату БН – числення.

 

Багато уваги на кафедрі приділяється саме наковій роботі. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (СПГМ), в якій беруть участь близько 100 учасників. По результататм конференції за всі роки праці було опубліковано 60 випусків фахового наукового видання «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (гол. редактор Найдиш А.В.) У 2018 році буде проводитися ювілейна ХХ конференція СПГМ. Вже стало доброю традицією публікувати пам’ятний календар про зустріч науковців у галузі геометричного моделювання із Києва, Харкова, Одеси, Львова, Херсона на інших міст України в Мелітополі, в нашому університеті.

 

Ці зустрічі також проходять на постійно діючому Всеукраїнському міжвузівському науково-практичному семінарі  «Сучасні проблеми геометричного моделювання» під керівництвом А.В. Найдиша, де доповідають свої наукові здобутки як співробітники кафедри, так і фахівці з інших навчальних закладів.  Два рази на рік колектив кафедри публікує фахові збірники наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». За три роки існування кафедри надруковано десять випусків. Збірники містять статті за результататми досліджень з теорії та практики моделювання, розглядаються актуальні наукові та прикладні проблеми геометричного моделювання, методика постановки та проведення наукових та дослідницьких експериментів, результати наукових досліджень, питання підготовки фахівців та науковців. Головний редактор збірників – Найдиш А.В. Відповідальний секретар – Спірінцев Д.В. Викладачі кафедри прикладної математики та інформаційних технологій є членами реакційної колегії та приймають активну участі у підготовці до публікації збірок.

 

На кафедрі діє науковий гурток «Моделювання та інформаційні технології». Науковий керівник – доцент Лебедєв В.О. Засідання гуртка проводяться щомісяця, студенти готуються до написання робіт на конкурси.

 

Щорічно студенти, під керівництвом викладачів кафедри, приймають участь та займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  в галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» в місті Харкові.Завідувач кафедри Найдиш А.В. є членом галузевої комісії цього конкурсу.

 

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 131 Прикладна механіка. Навчається аспірантка Лисенко Ксенія Юріївна, яка працює над темою “Параметризація багатовимірних геометричних об’єктів методами точкового числення Балюби-Найдиша” з науковим керівником проф. Верещагою В.М.