Спірінцев Дмитро Васильович

Спірінцев Дмитро Васильович,  к.т.н., доцент, працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2013 року на посаді доцента кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію, кваліфікація – магістр, спеціальність – механізація сільського господарства.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію (тема «Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів». У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри прикладної математики та комп’ютерних технологій. З 2015 р. – вчений-секретар спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. 3 2014 р. є відповідальним секретарем редакційної колегії наукового фахового видання «Сучасні проблеми моделювання (м. Мелітополь, МДПУ).

Наукові інтереси – варіативне дискретне геометричне моделювання, дискретна диференціальна геометрія.

Посилання на наукометричні бази: