Міжнародна діяльність

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці з ЗВО партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництві є:

 • залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних проектах;
 • співпраця з міжнародними освітніми установами;
 • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;
 • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
 • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить кількість опублікованих у закордонних виданнях наукових робіт, тез доповідей.

Участь викладачів кафедри в міжнародних конференціях:

 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development:
 • State and Law», Poznan;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development: Management.State and Law», Berlin;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development: Management.State and Law», Gdańsk;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development:
 • State and Law», Baku;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development», Zakopane;
 • Міжнародних наукових форумах «NEW ECONOMICS – 2019, 2020, 2021»;
 • ІX Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальніта економічно-просторові кордони регіонів»;
 • VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»;
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі» та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри активно співпрацює із зарубіжними науковими та навчальними закладами у рамках наукового стажування та обміну науковим досвідом:

 • Професор кафедри Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія), травень-червень 2017 р. (Сертифікат № 1057 від 03.06.2017 р.).
 • Професор Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща). 15.01.2021 – 15.04.2021рр. (сертифікат № 21/01/77 від 15.04.21)
 • Професор Постол А.А. пройшов міжнародне стажування уВищій школі управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) з 23 березня 2020 року по 28 червня 2020 року (сертифікат від 29.06.2020р.)
 • Доцент кафедри Біляєв С.С. пройшов міжнародне стажування у «Вищій школі лінгвістичній» м. Ченстохова, Польща з 26.10.2016 по 26.01.2017 рр. (Сертифікат №1220/01/40 від 26.01.2017).
 • Доцент кафедри Гурбик Ю.Ю. пройшов міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі(Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща), 25.10.2018 – 25.01.2019 р. (сертифікат КРК 19/30 від 25.01.2019 р.).
 • Доцент Гурбик Ю.Ю. пройшов міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща). 15.01.2021 – 15.04.2021рр.(сертифікат КРК 21/01/76 від 15.04.2021.)

Всі НПП є дійсними членами Всесвітньої економічній асоціації (WEA).

НПП кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу д.екон.н., проф. Марченко О.А., д.екон.н., проф. Постолом А.А., к.екон.н., доц. Біляєвим С.С., к.н.держ.упр., доц. Гурбиком Ю.Ю. отримано сертифікати з володіння іноземною мовою на рівні В2:

 • Марченко О.А. – сертифікат володіння англійською мовою B2 (KJ-A від 29-06-2018);
 • Постол А.А. – сертифіката з англійської мови B2 (свідоцтво №25184 від 29.03.19);
 • Біляєв С.С. – сертифікат володіння польською мовою B2 (KJ-P 118/135 від 12.07.2018).

НПП були організаторами Міжнародної науково-практичної конференції та редактором збірника Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку соціально-економічних систем у контексті сучасного наукового виміру», яка проходила 27 жовтня 2021 року на базі кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять. На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди.

Список наукових праць, опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science): 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Науко-метрична база даних (Scopus, Web of Science)
1 Irina Verkhovod
Olena Danilova
Vladimir Petrenco
Socialization of Income Distribution: the Contradictions of the Present Stage Economics and Sociology Vol.7., N 1, 2014, pp.94 – 106. Scopus
2 Irina Verkhovod
Vladimir Petrenco
Analysis of dependence in Ukrainian enterprises‘ economic indicators from measure of their innovation activism Economics and Sociology Vol.7., Nо 3, 2014, pp. 76 – 89. Scopus
3 S.S. Biliaiev
Kalchenko S.V.
Trusova N.V.
Hrybova D.V.
The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine Oeconomia Copernicana. Journal devoted to contemporary economics Poland, 2018.
Р. 403–417. 9(3).
Web of Science
4 S. S. Biliaiev
Vlasiuk Yu.O.
Tebenko V.M.
Hrybova D.V.
The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики Vol. 3 No. 26 (2018). – Р. 123-132. Web of Science
5 Marmul Larysa,
Marchenko
Oksana, Pylypenko Kateryna, Velychko Tetiana and Hranovska Viktoriia
Financial and taxation aspects of tourism activities development International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 287–293. Scopus
6 Оksana Marchenko Viacheslav Riznyk, Oksana Perchuk, Alla Zlenko, Оlena Isaikina Improving the methodology of professional education in higher education Management, International Journal of Management

 

Volume 11 (6), Issue 7, July 2020, PP. 855-863 Scopus
7 Hassan Ali Al-Ababneh, Оksana A. Marchenko, Kateryna A. Pylypenko and Sergiy P. Kuchyn Marketing in the sphere of postal communication of developing countries Management Science Letters

 

Volume: 9. – Issue: 10. – 2019. –  Р. 1609-1616 Scopus
8 Y. Hurbyk, Ihnatenko M., Antoshkin V.,
Postol A., Runcheva N.
Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
9 Іhnatenko M., Antoshkin V., Lokutova O., Postol A. and Romaniuk I. Ways to Develop Brands and PR Management of Tourism Enterprises with a Focus on National Markets. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 778-787 Scopus
10 V. Petrenko O. Kudrina, V. Omelyanenko, Y. Hurbyk Smart Specialization within Industry 4.0 Network Strategies European Journal of Geography 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology Scopus
11 Y. Hurbyk,
L. Antoshkinа,
M. Ihnatenkо,
A. Postol,
K. Pylypenko
Improving the system management of farms and agricultural enterprises on the basis of controlling, accounting and information frameworks International Journal of Management (IJM) Volume 11. – Issue 7. – July 2020. –  P. 556-565 Scopus
12 Verkhovod, I.,
Hurbyk, Y.,
Voronina, Y.,
Izbash, S.,
Sharova, T.
Problems and principles of optimizing the socio-economic effect of the personal income tax in Ukraine
Проблеми та шляхи оптимізації соціаль-но-економічного ефекту від податку на доходи фізичних осіб в Україні
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики 2020.– 3(34). – Р. 402-412. Web of Science
13 Kalchenko S.V., Hutorov A.O.,
Bezuhla L.S.,
Leushina O.A.,
Popova T.V.,
Dorokhov O.V.
Managing the socio-economic development of small forms of green tourism Вulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry, Wood Industry, Agricultural food Engineering. 2021. Vol. 14(63). No. 1. Scopus
14 Oksana Marchenko,
Nataliia Tkachova, Taisiia Krushelnytska,
Nataliya Kuznetsova
Migration Policy in the Context of Sustainable Development WSEAS Transactions on Business and Economics. –
E-ISSN: 2224-2899 DOI: 10.37394/23207.
2021.18.61
https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b245107-1294.pdf
Volume 18, 2021. – Р. 619-627. Scopus
15 Marchenko O., Khitsenko L., Maliy A., Chernenko K., Verkhovod I. The potential of small business to improve the qualitative characteristics of employment: problems of estimation and realization in Ukraine Financial and credit activity: problems of theory and practice
ISSN:2306-4994 (Print);
2310-8770 (Online)
2021, № 1 (36). Р. 430-441. Web of Sciences
16 Lyudmyila Synyayeva, Denys Verba,
Angelina Yarchuk, Iruna Verkhovod, Denys Aleksandrov
Resources of Educational and Healthcare Industries and Population Welfare: Comparative Analysis in Post-socialist and OECD Countries WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS Volume 18, 2021. Pp. 531-542. Scopus
17 Marchenko, O., Khitsenko, L., Maliy, A., Chernenko, K, Verkhovod I. The Potential of Small Business to Improve the Qualitative Characteristics of Employment Problems of Estimation and Realization in Ukraine Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1(36), 2021. С. 430-441. Web of Science
18 Marchenko Оksana, Litoshenko S. Olena, Kulynych F. Pavlo, Holoborodko Tetiana, Artiukh Tetiana, Dligach Andrii. Practice of Functioning of the Land Market in European Countries Revista San Gregorio. – Portoviejo 2021. – N. 45. – P. 217–227 Web of Science
19 Оksana Marchenko, Nataliia Filipova,
Iryna Goncharenko, Iryna Klymenko,
Iryna Borysiuk
Financing Ukrainian health care system under COVID-19 pandemic AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. SPECIAL ISSUE NO.: 11/02/XXII. VOL. 11, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXII. Рр. 76-82. Web of Science
20 Оksana A. Marchenko, Iryna E. Starko, Oksana V. Motuzenko, Olga H. Vdovichena, Maksym V. Makarenko

Personnel management within the conditions of new social-economic reality

Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. Vol. 39 No. 6 (2021 Scopus
21 Viktoriia Nekhai, Svetlana Nesterenko, Oksana Marchenko, Svetlana Suprunenko, Tеtіana Khrystova Restorative and productive methods of environmental management in the implementation of environmental policy Cuestiones Políticas, ISSN-Versión Impresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185 https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones Vol. 39, №71 (2021), PP. 871-883 Web of Science
22 Dmytro Кovalenko, Oleksandr Yatsenko, Anatolii Postol, Turchak Iryna, Kotyrlo Oksana, Serhii Bashlai An impact of the crisis on the stock market efficien AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Special ISSUE No.:11/02/XXII. VOL. 11, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXII. Рр. 161-166. Web of Science
23 Verba D., Verkhovod I., Izbash S., Bunchuk O., Samborsky O. Budgetary and household expenditures as a factor of education availability for Ukrainian households Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3(38), 2021. С. 474-489. Web of Science
24 Roman Oleksenco, Stanislav Bilohur, Nina Rybalchenco, Iryna Verkhovod, Halina Harbar The ecological component of agrotourism development ande the COVID – 19 pandemic Questiones Politicas Vol.39, № 69, 2021. P. 870 – 881. Web of Science
25 Nina Rybalchenko, Stanislav Bilohur, Roman Oleksenko,Valentyna Voronkova,  Iryna Verkhovod Clasterization tendences of Ukraine’s tourismsphere and way out of the COVID-19 pandemic crisis REVISTA DE LA  UNIVERSIDAD DEL ZULIA 3ª época. Año 12 N° 34, 2021. Р. 60 – 75 Web of Science
26 Verkhovod I., Grubova D., Chernenko K., Khitsenko L., Biliaiev S., Bunchuk O. The spreading of small business and the dinamics of wage share in the value addedby sectors in the ukrainian economy Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 5(40), 2021. С. 556 – 568

Web of Science

27 Samodrin, A., Moskalyk, Kh., Oleksenko, R.,
Khavina, I., Leushina O.A.
Formation of V. Vernadsky’s noospheric ideas as the basis of the educational pedagogical policy strategy Linguistics and Culture Review 5(S1), 2021. Р. 978-996.

Scopus

28 Trusova Natalia, Kalchenko Sergey, Pochernina Nataliia, Kravets Oleg, Hurbyk Yurii Territorial distribution of land resource potential of agricultural use in world countries Regional Science Inquiry 2021, vol. XIII, issue 2, Р. 257-276

Scopus

29 Tyshchenko M., Verba D., Garashchenko S., Verkhovod I. Factors of the gender wage gap at ukrainian energy enterprises Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2021 No 6 (41), 512–520.

Web of Science

30 R Oleksenko, Yu Voronina, O Nesterenko, N Horbova, and I Verkhovod Development of environment-tal projects at the level of public administra-tion Conf. Series: Earth and Environmental Science 937 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 937 (2021), 1-6

Web of Science

31 Dymchenko, O., Uhodnikova, O., Oliinyk, O., Kravtsova , S., Hurbyk, Y., Iovcheva, A. Marketing público en el turismo y su impacto en el desarrollo empresarial: Public marketing in tourism and its impact on business development. Cuestiones Políticas № 40(72), С. 23-37

Web of Science

32

Olena Uhodnikova, Roman Oleksenko,
Oleg Kravets, Yurii Hurbik and Olena Kravets
Application of public marketing mechanisms as an element of sustainable city development International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering STUE-2022

Scopus

33 Oksana Marchenko, Roman Oleksenko, Uhodnikova Olena, Liudmyla Yefimenko, Vishnevsky Denis State Regulation of Conservation Processes of Territorial Ecosystems Sustainable Practices and Advancements in Civil Engineering – 2022 (SPACE’22) Volume 1 (11 – 12 March 2022). – pp. 63-66

Web of Science

34 Uhodnikova Olena, Kolosha Maryna, Anatoliy Postol, Viatkin Kostiantyn, Viatkin Roman Conservation of Territorial Ecosystems: The Role of Governmental Regulation and Ecological Tourism Sustainable Practices and Advancements in Civil Engineering – 2022 (SPACE’22) Volume 1 (11 – 12 March 2022). – pp. 64-65

Web of Science