Наукові гуртки

ЗВІТ про роботу наукового гуртка  «ECONOMICS» за 2020 рік

Керівник наукового гуртка: д.екон.н., професор Марченко О.А.

Староста наукового гуртка: Єремєєва М.Р.

Тематика роботи: «Економічні дослідження у контексті сучасного наукового виміру».

Проведено занять: за 2020 рік – 4, у цьому навчальному році – 4.

Кількість студентів: 8.

Склад гуртка:

1.Єремєєва М.Р. – староста.

2.Валипіч В.С.

3.Недава А.О.

4.Панасюк Л.М.

5.Фесенко Я.О.

6.Чеснокова С.О.

7.Ткаченко Г.Д.

8.Юрків М.М. (Детальніше…)

 

ЗВІТ про роботу наукового гуртка  «Планета туризму» за 2020 рік

Керівник наукового гуртка: к.н.держ.упр., доцент Гурбик Ю.Ю.

Староста наукового гуртка: Ковальчук М.В.

Тематика роботи: «Економічні дослідження у контексті сучасного розвитку сфери туризму».

Проведено занять: за 2020 рік – 4, у цьому навчальному році – 4.

Кількість студентів: 10

1.Грибкова Ю.Д.

2.Ковальчук М.В. – староста

3.Курашевська А.Ю.

4.Миронова В.Д.

5.Хільченко В.В.

6.Понтяр К.О.

7.Сурядна О.В.

8.Гринюк Є.М.

9.Хлівецька К.С.

10.Балабін К.В. (Детальніше…)