Освітня діяльність

Гаранти:

Гаранти (Детальніше)

 

Освітні програми 2020 року:

Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Економіка та бізнес (Детальніше)

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Освітні програми 2021 року:

Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Навчальний план ОПП Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Навчальний план ОПП Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Економіка та бізнес (Детальніше)

Навчальний план ОПП Економіка та бізнес (Детальніше)

Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

Навчальний план ОПП Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Освітні програми 2022 року:

Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка (Детальніше)

Навчальний план ОНП Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка (Детальніше)

 

Анотації вибіркових освітніх компонентів 2022 року:

Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Економіка та бізнес (Детальніше)

Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Силабуси освітніх компонентів освітніх програм 2022 року:

Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Економіка та бізнес (Детальніше)

Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Робочі програми 2022 року:

Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Економіка та бізнес (Детальніше)

Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Зміни до освітніх програм:

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес (Детальніше)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми Економіка та адміністрування в охороні здоров’я (Детальніше)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми Економіка та бізнес (Детальніше)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми Керівництво персоналом та економіка праці (Детальніше)

 

Захист-презентація навчальної практики 2021:

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до навчальної практики з фаху (ІІІ курс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до навчальної практики з фаху (ІV курс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до навчальної практики з фаху (магістр) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма з навчальнї практики з фаху (бакалавр) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма виробничої практики з фаху для здобувачів вищої освіти (бакалавр) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма виробничої практики з фаху для здобувачів вищої освіти (магістр) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Робоча програма виробничої практики з фаху для здобувачів вищої освіти (магістр) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)