Науково-освітня лабораторія Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Науково-осітня лабораторія

«Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»

кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу

Положення про науково-освітню лабораторію Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Теми дослідження. Однією з цілей створення Науково-освітньої лабораторії «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» є здійснення науково-дослідної роботи НПП та здобувачів вищої освіти у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Наукові дослідження проводяться за наступними темами:

  1. Системне управління та удосконалення економіки туризму та готельно-ресторанного бізнесу (проф. Марченко О.А.)
  2. Формування іміджевих брендів туристичних дестинацій і кластерів (проф. Марченко О.А.)
  3. Організаційно-економічні механізми та інструменти підвищення ефективності функціонування й розвитку підприємств туризму та сфери гостинності (проф. Постол А.А.)
  4. Управління підприємствами та організаціями у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу (доц. Гурбик Ю.Ю.)

Керівник лабораторії – д.екон.н., професор Марченко О.А.

Науково-освітня лабораторія «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» створена задля досягнення забезпечення на базі університету освітньо-наукового процесу здійснення підготовки майбутніх високопрофесійних фахівців, які опановують знання, вміння та навички й формують компетентності у сфері гостинності та туристичного бізнесу, використовуючи сучасні наукові надбання, технології та обладнання.

Науковою складовою функціонування лабораторії є участь у виконанні дослідних та виробничих програм, науково-дослідних проектів в галузі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

За ініціативи завідувача кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, д.е.н., професора Марченко О.А. на базі науково-освітньої лабораторії «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького пройшов міжкафедральний науково-методичний семінар «Нематеріальна культурна спадщина, як сучасний туристичний ресурс: досвід, практика, інновації», який зібрав всіх зацікавлених осіб, які мають досвід знання і бажання досліджувати актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, музеєзнавства, сприяти визнанню унікальних традицій (звичаїв, обрядів), культурних пам’яток України, які формують туристичний імідж міста, держави.

В рамках виконання «Плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя» за ініціативи д.е.н., проф. Марченко О.А. на базі науково-освітньої лабораторії «Готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу» проведено День української гостинності. Гостями свята були вихованці інтеркультурного, дитячо-підліткового табору «Інтеркультурна мозаїка», мешканців міста.

На базі лабораторії проходив науково-методичний семінар з обговорення та виконання міського проєкту, результатом якого було презентаційне видання «Смакує по-мелітопольські», співавтором якого є професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу                        Марченко О.А.

За напрямами роботи лабораторії науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти беруть активну участь у міських, всеукраїнських та міжнародних заходах: Міжнародному науковому форумі «NEW ECONOMICS», Всеукраїнському бізнес-форумі, презентували свої  послуги та наукові наробки у Бізнес-Fest «Покровський ярмарок», міському щорічному фестивалі «Черешнево». На базі науково-освітньої лабораторії «Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» проводяться численні наукові та науково-методичні семінари: «Інноваційні стилі та підходи в управлінні персоналом», «Сучасні проблеми та перспективи розвитку готельного господарства», «Мерчандайзинг та PR-технології в готельно-ресторанному господарстві», «Сучасні підходи до індустрії гостинності», «Вплив COVID-19 на економіку країн ЄС».

Науковими здобутками здобувачів вищої освіти за напрямами лабораторії кафедри є участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Недава А.), у Фіналі Всеукраїнського молодіжного конкурсу інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях (Сурядна О.), чисельна участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях, семінарах форумах.

Здобувачка Єремєєва М.Р. зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дослідженням «Механізми управління конкурентоспроможністю ринку туристичних послуг України» (наук.кер. –д.екон.н., проф. Марченко О.А.)

З метою надання наукових послуг НПП кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу проводиться робота з надання консультаційних послуг з бізнес-планування, розробки стратегій розвитку підприємств, оформлення аплікаційних форм до участі у грантових проектах і програмах для  фізичних осіб, малих і середніх підприємств регіону, розробка та проведення сертифікаційних програм, наукових семінарів та тренінгів за запитом споживача (економічного, туристичного напрямків, в сфері обслуговування, готельно-ресторанному бізнесі, з управління навчальними закладами та позашкільними закладами освіти та ін.).