Практики

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 051 Економіка ОПП «Економіка та бізнес», 241 Готельно-ресторанна справа ОПП «Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Навчальна практика (з фаху)»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 051 Економіка ха освітньо-професійними програмами: «Економіка та адміністрування в охороні здоров’я», та «Керівництво персоналом та економіка праці»

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання та форм власності. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

 Види практик:

За рівнем вищої освіти «Бакалавр» проводяться як навчальні, так і виробничі практики з фаху для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа.

За освітнім рівнем «Магістр» проводиться виробнича практика (з фаху).

 Бази практик (організації, підприємства, установи):

 • Туристична агенція «Море турів»;
 • Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Веселівської селищної ради;
 • Комунальний заклад освіти «Вербуватівський заклад дошкільної освіти «Калинка»(ясла-садок)» Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області;
 • Туристичне агенство «Мир путешествий»;
 • ТОВ «Центр стратегічного розвитку територій»;
 • ТОВ «Новоолексіївський елеватор», Генічеський р-н Херсонська обл.;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області;
 • ФОП «Агро-сила», м. Мелітополь;
 • ПСП «Зоря», смт. Чернігівка, Запорізька обл.;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької районної ради;
 • Медичний центр «Лекар», м. Запоріжжя;
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», Токмацької районної ради;
 • ТОВ «База Зоря», Генічеський р-н, Херсонська обл.;
 • Туристичне агентство «Мир путешествий», м. Мелітополь;
 • Кафе «Шалений кухар», м. Мелітополь;
 • Фермерське господарство «Ліра», Генічеський р-н, Херсонська обл.;
 • Фермерське господарство «РІТМ», Генічеський р-н, Херсонська обл.;
 • ТОВ «ХОРС», м. Запоріжжя.

Всі практики, що проводяться за навчальним планом мають відповідне методичне забезпечення. Перед початком практик проводяться установчі конференції, інструктаж з дотримання вимог техніки та охорони праці. По закінченню практик на кафедрі проходять звітні конференції, де здобувачі презентують свої здобутки, отримані під час проходження практик.