Конференції кафедри математики і фізики

Планування науково-дослідної роботи, викладачами кафедри, здійснюється згідно з напрямком роботи кафедри. На протязі навчального року викладачі кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі студентів проблемної групи, наукових конференціях та семінарах, пишуть наукові статті у фахових збірниках ВАК України, зарубіжних виданнях, науко-метричних виданнях.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Верещага В.М. приймає участь у роботі Академії інженерних наук України.

Співробітники кафедри професор Верещага В.М. та доцент Спірінцев Д.В. є членами редколегії збірника наукових праць  «Сучасні проблеми моделювання», 2-х друкованих видання

Співробітники кафедри є членами оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи (14-16 червня 2018 р.), МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, а кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев П.В. – співголова оргкомітету.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Спірінцев Д.В. отримав нагороду від в.о. ректора НТУ «ХПІ», голови галузевої конкурсної комісії А.П. Марченко, як керівник студентської наукової роботи, яка посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка” в якості: професор Верещага В.М. – заступник голови, доцент Спірінцев Д.В. – вчений секретар, доцент Баришевський С.О. – член ради, доцент Рубцов М.О. – член ради.

Викладачі кафедри доцент Бєльчев П.В., ст. викладач Сюсюкан Ю.М. та ст. викладач Стрілець О.В. є членами оргкомітету X Всеукраїнської науково-практичної конференції Інформаційні технології в освіті та науці що відбулася 14-15 червня 2018 року в МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь.

Співробітники кафедри Верещага В.М., Спірінцев Д.В., є членами оргкомітету постійно діючого всеукраїнського міжвузівського науково – практичного семінару «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (6 засідань).

Співробітники кафедри, доценти Бєльчєв П.В., Спірінцев Д.В., Рубцов М.О., приймали участь у оцінюванні науково-дослідних робіт учнів МАН та проведенні їх захисту на базі Запорізького національного університету в якості членів журі.

27 лютого 2018 р. доцент Баришевський С.О. нагороджений медаллю та дипломом за новаторську роботу в сфері вищої освіти.

У 2018 році викладачі кафедри активно приймала участь у більш ніж 10 різноманітних наукових конференціях, більша частина з яких міжнародні.