Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Практична підготовка є невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованого фахівця в будь-якій галузі. Сучасний фахівець повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків, а також володіти ключовими компетентностями, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві

Основною метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами і формами організації праці у відповідній галузі народного господарства чи науки, формування вмінь і надбання практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ (ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ для здобувачі вищої освіти ОП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня

РОБОЧА ПРОГРАМА З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачі вищої освіти спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) рівня

РОБОЧА_ПРОГРАМА_МАГІСТРИ_математики_2024 для слухачів магістратури спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика), додаткова спеціалізація: Фізика

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ (ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ для здобувачі вищої освіти ОП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ на факультеті ІМЕ на 2022-2023 н.р.

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання та форм власності. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних  виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

 Види практик:

За рівнем вищої освіти «Бакалавр» проводяться як навчальні, так і виробничі практики з фаху для студентів спеціальностей: 014.04 Середня освіта (Математика) та 126 Інформаційні системи і технології.

За освітнім рівнем «Магістр» проводиться виробнича практика (з фаху) для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), додаткова спеціалізація: Фізика

Бази практик (організації, підприємства, установи):

  • Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області
  • Чкаловський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад ім. Ф. Конюхова” Олександрівської сільської ради Запорізької області
  • Відділ освіти та молоді Кирилівської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області
  • Запорізький академічний ліцей № 23 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Запорізька гімназія №90 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Запорізька гімназія №6 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №84 Запорізької міської ради Запорізької області
  • Інклюзивно-ресурсний центр по Комунарському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Всі практики, що проводяться за навчальним планом мають відповідне методичне забезпечення. Перед початком практик проводяться установчі конференції, інструктаж з дотримання вимог техніки та охорони праці. По закінченню практик на кафедрі проходять звітні конференції, де здобувачі презентують свої здобутки, отримані під час проходження практик.