Лисенко Ксенія Юріївна

Посада: викладач кафедри математики і фізики

Науковий ступінь: pHd, доктор філософії.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2012-2018, вчитель математики; 2018-2022 131 Прикладна механіка.

Курси що викладає: Інформаційно-цифрові технології, Інформаційно-комунікаційні технології, Управління проєктами. Інформаційні та комунікаційні системи та технології.

Наукові інтереси: Вища математика, Інформаційні технології, Прикладна механіка, Композиційна геометрія, Геометричне моделювання.

Пошта: lysenko_kseniya@mspu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Двопараметрична композиційна інтерполяція дискретно поданої поверхні. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк. 2019. Вип 35. С. 16-21.
  2. Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Композиційна інтерполяція кривими Балюби просторової дискретно поданої кривої. Вісник ХНТУ. Херсон. 2019. Вип. 2(69). С. 174-181.
  3. Лисенко К.Ю., Верещага В.М., Адоньєв Є.О., Павленко O.М. Гармонізація точкових поліномів. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк. 2021. Вип 42. С. 31-36.
  4. Лисенко К.Ю., Павленко О.М. Графо-аналітичний спосіб знаходження, із заздалегідь визначеною точністю, точок перегину для плоских сегментів однопараметричних точкових поліномів. Сучасні проблеми моделювання. Технічні науки. Мелітополь. 2021. Вип. 20. С. 210-223.
  5. Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Корегування форми плоского точкового поліному шляхом зміни положення його базисних точок. Сучасні проблеми моделювання. Технічні науки. Мелітополь. 2021. Вип. 22. С. 12-21.
  6. Kseniia Lysenko, Viktor Vereshchaga Properties of composition geometric modeling . Intellectual Archive: Shiny Word Corp. Concord. Ontario, Canada. Volume 9, Number 4, October-December 2020, p. 27-31. (Збірник включено до наукометричних баз: Google Scholar). 
  1. Kseniia Lysenko, Victor Vereshchaga, Andrii Naydish, Yevhen Adoniev, Oleksandr Pavlenko «Compositional Interpolation of Spatial Discretely Presented Curves by Harmonizing Pointed Polynomials», 5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE 2022; Poznan; Poland; 7 June 2022 до 10 June 2022. DOI: 10.1007/978-3-031-06025-0_20. Видавництво входить до наукометричної бази Scopus.

Науково-методичні посібники:

  1. Лисенко К.Ю., Найдиш А.В., Верещага В.М., Адоньєв Є.О. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. — 255 с.

Наукометричний профіль викладача: 

Google Scholar

ORCID

Scopus