Муртазієв Ернест Гафарович

Посада: Доцент кафедри математики і фізики
Освіта:У 2009 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «ПО Математика» та здобув кваліфікацію бакалавра, вчителя математики загальноосвітнього закладу другого ступеня. В 2011 році отримав повну вищу освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «ПМСО Математика» та здобув кваліфікацію вчителя математики та інформатики. В 2012 році закінчив магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Інформатика» та здобув кваліфікацію Магістр інформатики. Викладач інформатики вищого навчального закладу.

З 2018 року по теперішній час Муртазієв Е.Г. є членом спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Стажування:

З 16.09.2019 р. – 25.09.2019 р. науково-професійне стажування у Туреччині (KIRSEHIR) AHI EVRAN STATE UNIVERSITY «Higher Education in the 21 century: challenges and innovations» ( Education. Pedagogical sciences). 108 год.
Взяв участь в україно-польському міжнародному проекті «Студ-Бумеранг – креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді» з 29.09.2019 по 05.10.2019 р. м. Сосновець, Республіка Польща.

Курси, що викладає (2019-2020рр.):

1. Історія математики;
2. Астрономія;
3. Математика та фізика;
4. Використання математичної статистики при обробці результатів педагогічного експерименту;
5. Методика викладання математики у старшій школі;
6. Методика викладання природничо-математичних наук у закладах вищої освіти;
7. Інтеграція наукових знань у змісті природничо-математичної освіти

Наук. ступінь: Кандидат педагогічних наук

Працював над дисертаційним дослідженням з теми: «Підготовка майбутніх учителів для реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти». 30 червня 2016 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченої раді К 18.053.01 при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь).
Наукові інтереси: Вища математика, вступ до теорії ймовірності, астрономія, математичний аналіз, практикум з розв’язання задач шкільного курсу фізики
Еmail: murtaziiev_ernest@mdpu.org.ua

 Основні публікації:

 1. «Проблема формування представлення культурно-історичної складової в методичній системі навчання математики» V Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» (у режимі інтернет­конференцій) 07­18 квітня 2014 р. м. Запоріжжя. –  С.11-14
 2. “Теоретичні засади культурно-історичної складової шкільної математичної освіти ” Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін. Матеріали  міжнародної науково-практична конференція  – 4-5 березня 2014 р. м. Суми . –  С.88-97
 3. «Культурно-історичний підхід у змісті сучасної природничо-математичної освіти” Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю науковців Росії, Польщі, Болгарії та Німеччини «Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів» 27-28 лютого 2014 року м. Мелітополь. – С.204-207
 4. “Проблема формування представлення культурно-історичної складової в методичній системі навчання математики ” VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті» 24 – 25 квітня 2014 р. м. Мелітополь. – С.222-226
 5. “Культурологічний підхід у фаховій підготовці майбутніх вчителів математичної освіти” Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти» 12-13 червня 2014 р. м. Мелітополь. – С.220-223
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція: “Неперервна освіта нового сторіччя” (22-27 квітня 2015 р.) . Запоріжжя. – С.20-23
 7. “Змістовні основи підготовки майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової математичної освіти.” VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 23 – 24 квітня 2015 р. м. Мелітополь. – С.117-121
 8. “Характеристика основних принципів в реалізації культурно-історичної складової математичної освіти” Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції “Сучасний урок в школі: теорія і практика” 26 березня 2015р. м. Мелітополь. – С.103-108
 9. “Змістовні аспекти підготовки майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової математичної освіти” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів:наукові досягнення і перспективи». 11-12 червня 2015 р. м. Мелітополь. – С.99-102
 10. “Практична реалізація культурно-історичної складової математичної освіти засобами сервісу web 2.0” Сборник научных докладов

pedagogika.aktualnenaukoweproblemy.rozpatrzenie, decyzja, praktyka 29.06.2015 – 30.06.2015 Гданськ. –  С.108-111

 1. “Культурологічний підхід у фаховій підготовці майбутніх вчителів математичної освіти” Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Серія: Педагогіка, № 2(13). Мелітополь, 2014 р. – С.355-359
 2. “Практика викладання курсу за вибором студентів “Математика – як частина культури цивілізацій” Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 3 до Вип. 36. – Том І (17) : Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2016. – С.214–222.
 3. «Виховання студентів вищих навчальних закладів в контексті сучасних вимог» Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 82-87
 4. «Методика вибору статистичного критерію і його застосування до результатів педагогічного експеримент» Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: збірник наукових праць: Вид-во «Мелітополь», 2018. – Серія «Педагогіка». – Вип. (2) 21 – С. 164-172.

Наукометричний профіль викладача: Google Scholar, ORCID