Таблер Тетяна Іванівна

Посада: асистент кафедри математики і фізики

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2010 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація – вчитель математики та інформатики (АР №39521164)

Досягнення: вступ до аспірантури за спеціальністю 011 Освіта, педагогічні науки; співавтор сертифікаційної програми; в рамках теми кафедри розроблені програмні продукти та отримано три свідоцтва авторського права: Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів» (№ 53382); «Програмний засіб «Мультискрипт 1.0» («Мультискрипт») (№ 56746); «Педагогічний програмний засіб «Інтерактивний плакат з дисципліни «Історія педагогіки» (№ 83651).

Наукові інтереси: Використання сучасних комп’ютерних засобів навчання на уроках математики.

Фахові публікації:

 1. Таблер Т.І. Аналіз поняття «інтерактивні методи навчання математики». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. С.212-219  (doi: 10.7905/nvmdpu.v0i21.2527  ISSN 2219-5203)
 2. Таблер Т.І. Сучасні дидактичні засоби навчання математики. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць/ Гол.ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип.5. С.240-247 (DOI 10.33251/2522-1477-2019-5-240-247)
 3. Таблер Т.І. До питання розподілу комп’ютерних засобів навчання математики за рівнями інтерактивності. Науковий журнал. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика» Вип. 22 Т.3 2020 С.46-51
 4. Таблер Т.І. Використання на уроках математики електронних освітніх ресурсів, хмарних сервісів та сервісів веб 2.0 як сучасних комп’ютерних засобів навчання. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», 2020
 5. Таблер Т.І. Використання інтерактивного контенту в електронних освітніх ресурсах у навчальному процесі сучасної школи/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Ukr. J. of Educ. Stud. and Inf. Technol, Vol. 7, Issue 1, 2019, 54-66.ISSN: 2521-1234 online; doi: 10.32919/uesit.2019.01.05 Режим доступу: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/223 Indexing in databases: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Ulrich’s Periodicals Directory;  European Reference Index for Humanities (ERIH) PLUS;  ICI Journals Master List database; Google Scholar

 

Участь у конференціях:

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації», Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, з 18 по 21 жовтня 2017р. м. Запоріжжя
 2. X Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці». Дата і місце проведення конференції: 14-15 червня 2018 р., МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи». Дата і місце проведення конференції: 14-16 червня 2018 р. МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь.
 4. Міжнародна науково-практичній конференції «Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології». Дата і місце проведення: 13-14 вересня 2018 р. м. Мелітополь.
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції». Аpril, 18-19, 2019. III International scientific and practical conference «Problems and prospects of specialists’ professional training in terms of European integration». м. Кропивницький
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст». м. Мелітополь. 6-8 червня 2019 р. Форма участі: тези, доповідь, член робочої групи організаційного комітету конференції. Тренер коучинга «Навчай та вчись по-новому!».
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці». June, 13-14, 2019. International Scientific and Practical Conference «Information technologies in education and science». 13-14 червня 2019 р. м. Мелітополь.
 8. Всеукраїнській серпнева онлайн-конференції «Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році». 20 серпня 2019 р. Сертифікат Всеосвіта UE 183062 Форма участі: дистанційна.
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». м. Переяслав-Хмельницький. 28.09.2019р.
 10. IX Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки». м. Дніпро. 2-3 грудня 2019р.

 

Участь у міжнародних проєктах:

 1. Участь у міжнародному проєкті «Студ-Бумеранг» ‒ креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді. з 27 вересня по 5 жовтня 2019 року взяла участь у міжнародному проєкті, який був реалізований Мелітопольським державним педагогічним університет імені Богдана Хмельницького у партнерстві з Університетом Humanitas (м.Сосновець, Республіка Польща) «Студ-Бумеранг» ‒ креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді.
 2. Участь у міжнародному проєкті «Вивчай та розрізняй інфо-медійна грамотність». З жовтня  2019 року долучилась до проєкту “Вивчай та розрізняй інфо-медійна грамотність”, що реалізується Радою з міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки Посольства Великої Британії, Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Академія української преси (проект реалізовується квітень 2019 – березень 2021). В рамках проєкту взяла участь в Освітньому симпозіумі “Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу” та в тренінговій програмі з інфомедійної грамотності у загальному обсязі 20 годин. З 20-21 листопада 2019 року в м.Київі взяла участь у тренінгу “Застосування онлайн-інструментів, діалогу та комунікації в освіті”.

 

MAIL: tabler1988@gmail.com

GOOGLE SCHOLAR

ORCID