Титаренко Наталія Євгенівна

 Посада: Старший викладач кафедри математики і физики

Освіта: Закінчила Запорізький державний університет у 1998 році за спеціальністю «Прикладна математика» та отримала кваліфікацію математика, закінчила магістратуру в Запорізькому державному університеті у 1999 році за спеціальністю «Математика» та отримала кваліфікацію магістра математики, викладача.

Курси, що викладає (2019-2020 н.р.):

1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія;
2. Алгебра і теорія чисел;
3. Числові системи;
4. Диференціальні рівняння;
5. Комплексний аналіз;
6. Чисельні методи;
7. Диференціальна геометрія.

Наук. ступінь: Не має наукового ступеня.

Наукові інтереси: Лінійна алгебра, аналітична геометрія, теорія чисел, числові системи, диференціальні рівняння, комплексний аналіз, чисельні методи, диференціальна геометрія, історія математики, застосування електронних освітніх ресурсів як засобів комп’ютерної підтримки навчання математики, елементи STEM-освіти у викладанні математики.

Еmail: naevti@gmail.com

Підвищення кваліфікації: з 02 вересня 2019 р. по 02 березня 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі загальної математики згідно з індивідуальним планом та за темою «Використання інформаційних технологій при викладанні аналітичної геометрії майбутнім вчителям математики» обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС) (наказ №628-к від 26.06.2019р.)

Основні публікації:

  1. Титаренко Н.Є., Рак Л.О. «Методика викладання теми «Поверхні ІІ порядку» в курсі аналітичної геометрії». «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Випуск ІV (64). – 2015. – с. 472-480. Фахове видання.
  2. Титаренко Н.Є., Рак Л.О. «Порівняльний аналіз методів задачі комівояжера для вибору оптимального туристичного маршруту». “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Випуск VІ (74). – 2017. – с. 224-236. Фахове видання.
  3. Титаренко Н.Є., Стрілець О.В. «Активізація пізнавальної діяльності студентів з диференціальної геометрії за допомогою інтелект-карт». „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”. – Випуск 2 (21). – 2018. – с. 86-91. Фахове видання.
  4. Титаренко Н.Є., Балаєва Ю.Р. «Застосування диференціальних рівнянь до розв’язання прикладних задач». „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”. – 2019. Фахове видання.
  5. Титаренко Н.Є., Стрілець О.В. «Елементи STEM-освіти у викладанні математики». «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – Випуск 6 (81). –  –  с. 337-348. Фахове видання.
  6. Титаренко Н.Є., Муртазієв Е.Г. «Застосування GeoGebra на уроках геометрії». «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – 2020. Фахове видання.
  7. Муртазієв Е.Г., Титаренко Н.Є., «Термінологічний словник інформаційної компетентності». «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – 2020. Фахове видання.

 Навчально-методичні посібники:

Наукометричний профіль викладача: Google Scholar, ORCID