Верещага Віктор Михайлович

Посада: Професор кафедри математики і фізики

Академік Академії інженерних наук України з 2013 р.

Освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1972р.;  спеціальність «організація і технологія ремонту машин»; кваліфікація: інженер-механік по організації і технології ремонту машин

Курси, що викладає: Інформаційно-комунікаційні технології, Управління проєктами. Інформаційні та комунікаційні системи та технології.

Наук. ступінь: доктор технічних наук

05.01.01 –  Прикладна геометрія та інженерна графіка; професор  кафедри нарисної геометрії і інженерної графіки. Докторська дисертація: «Дискретно-параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь».

Наукові інтереси: прикладна математика, геометричне моделювання, варіативне дискретне геометричне моделювання, інформаційно-комунікаціні технології.

Основні публікації:

 1. Верещага В.М. Визначення координат Балюби-Найдиша / В.М. Верещага, А.В. Найдиш, Є. О. Адоньєв, В.А. Пахаренко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – Вип. 95. – К., 2019. – С.57-60. Фахове видання.
 2. Верещага В.М. Особливості композиційного геометричного моделювання / В.М. Верещага, А.В. Найдиш, К.Ю. Лисенко, І.Г. Балюба // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – Вип. 95. – К., 2019. – С.131-136. Фахове видання.
 3. Верещага В.М. Підготовка вихідної хмари точок при створенні цифрової моделі рельєфу за результатами наземного лазерного сканування / В.М. Верещага, О.М. Павленко // Збірник наукових праць МДПУ ім. Б. Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання» – Вип. 11. – м. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018.– С. 30-35. Фахове видання.
 4. Верещага В.М. Згущення дискретно поданої кривої із застосуванням супровідних трикутників / В.М. Верещага, О.М. Павленко // Збірник наукових праць МДПУ ім. Б. Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання» – Вип. 6. – м. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016.– С. 30-37. Фахове видання.
 5. Верещага В.М. Точкове управління формою Б-фігур / В.М. Верещага, А.В. Найдиш // Збірник наукових праць МДПУ ім. Б. Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання» – Вип. 12. – м. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018.– С. 43-47. Фахове видання.
 6. Верещага В.М. Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофакторних ситуацій і процесів / В.М. Верещага, Є. О. Адоньєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – №19(1241) – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 48-53. Фахове видання.
 7. Верещага В.М., Лисенко К.Ю. Корегування форми плоского точкового поліному шляхом зміни положення його базисних точок. Сучасні проблеми моделювання. Технічні науки. Мелітополь. 2021. Вип. 22. С. 12-21.
 8. Viktor Vereshchaga, Kseniia Lysenko Properties of composition geometric modeling . Intellectual Archive: Shiny Word Corp. Concord. Ontario, Canada. Volume 9, Number 4, October-December 2020, p. 27-31. (Збірник включено до наукометричних баз: Google Scholar).
 9. Victor Vereshchaga, Kseniia Lysenko, Andrii Naydish, Yevhen Adoniev, Oleksandr Pavlenko «Compositional Interpolation of Spatial Discretely Presented Curves by Harmonizing Pointed Polynomials», 5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE 2022; Poznan; Poland; 7 June 2022 до 10 June 2022. DOI: 10.1007/978-3-031-06025-0_20

Видавництво входить до наукометричної бази Scopus.

Навчально-методичні посібники:

 1. Верещага В.М., Лисенко К.Ю., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. — 255 с.
 2. Верещага В.М. Павленко О.М. Моделювання горизонтального земельного майданчика у точковому. Монографія: Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 187 с.
 3. Верещага В.М., Адоньєв Є.О. Метод композиційного геометричного моделювання. Монографія: Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 310 с.

Наукометричний профіль викладача:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bZghtmAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://orcid.org/0000-0003-0038-8300