Силабуси та робочі програми освітніх компонентів

Вибіркові дисципліни також можна обрати з університетського каталогу вибіркових освітніх компонентів http://aspirant.mdpu.org.ua/каталог-вибіркових-освітніх-компоне/

ОК-01 Філософії сучасного світу

ОК-02 Іноземна мова у науковому спілкуванні

ОК-03 Методика наукового аналізу та розробки дисертаційного проекту

ОК-04 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в науковій, науково-педагогічній та професійній діяльності (за фаховим спрямуванням)

ОК-05 Історія освіти і педагогічної думки

ОК-06 Інноваційні педагогічні технології в системі вищої освіти

ОК-07 Професійно-педагогічна діяльність і майстерність викладача

ВК-01 Психологія розвитку особистості в КОП

ВК-02 Історія вищої освіти

ВК-03 Виховання особистості у вимірі філософії освіти

ВК-04 Академічне письмо англійською мовою для аспірантів

ВК-05 Теоретико-методологічні та практичні основи виховного процесу

ВК-06 Методика проведення педагогічного експерименту

ВК-07 Специфіка професійно-педагогічної діяльності

ВК-08 Методика викладання педагогічних дисциплін

ВК-09 Специфіка виховної роботи в закладах державного утримання

ВК-10 Вища освіта та європейський освітній простір

РП Виробнича (педагогічна) практика