Історія кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій створена у 2014 році рішенням Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на факультеті інформатики, математики та економіки. Очолює кафедру від початку її заснування доктор технічних наук, професор, академік АНВО, АІНУ Найдиш Андрій Володимирович, який працює в МДПУ імені Богдана Хмельнцького з 2000 року. Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі здійснюють чотири професори включаючи завідуючого  (д.т.н., професор І.Г.Балюба; д.т.н., професор А.М. Подкоритов; д.т.н., професор В.О. Пахаренко), два доценти (к.т.н., доцент В.О. Лебедєв; к.т.н., доцент Д.В. Спірінцев), асистент А.І. Літвінов та викладач-стажист О.В. Дубініна, кваліфікація яких відповідає зайнятим посадам, задовільняє вимогам навчально-методичної, організаційної, виховної роботи, сприяє розв’язанню освітньо-культурних і наукових проблем. У 2017 році проф. Балюба І.Г., проф. Подкоритов А.М., проф. Пахаренко В.О. та доц. Лебедєв В.О. пройшли стажування на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ. Програму стажування виконано в повному обсязі,  що підтверджують довідки.

Не дивлячись на короткий проміжок часу існування кафедри, виконано багато роботи для розвитку та закріплення гідних позицій нашого університету серед вищих навчальних закладів України.

У рік заснування кафедри було відкрито аспірантуру та докторантуру зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», де на сьогоднішній день навчається докторант к.т.н., доцент Спірінцев Д.В. та  аспірантка Дубініна О.В. На данний момент на кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 131 Прикладна механіка.

У 2015 році буда створена спеціалізована вчена рада К 18.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», в якій пройшло чотири захисти: к.т.н. Холодняк Ю.В. (ТГАТУ, м.Мелітополь), к.т.н.Залевська О.В. (НТУ «КПІ» ім. І.Сікорського, м.Київ), к.т.н. Табакова І.С. (ХНУР, м. Харків) та к.т.н. О.М. Павленко ( МДПУ ім. Б.Хмельницького, м.Мелітополь). Головою спецради є А.В. Найдиш, відповідальний секретар  – Д.В. Спірінцев.

З 2017 року кафедра прикладної математики та інформаційних технологій є випускаючою зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Співробітниками кафедри викладається більше 20 дисциплін, орієнтованих на сучасні інформаційні технології, постійно розроблюються нові курси дисциплін та необхідне методичне забезпечення.

Багато уваги на кафедрі приділяється саме наковій роботі. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (СПГМ), в якій беруть участь близько 100 учасників. У 2018 році буде проводитися ювілейна ХХ конференція СПГМ. Вже стало доброю традицією публікувати пам’ятний календар про зустріч науковців у галузі геометричного моделювання із Києва, Харкова, Одеси, Львова, Херсона на інших міст України в Мелітополі, в нашому університеті.

Ці зустрічі також проходять на постійно діючому Всеукраїнському міжвузівському науково-практичному семінарі  «Сучасні проблеми геометричного моделювання» під керівництвом А.В. Найдиша, де доповідають свої наукові здобутки як співробітники кафедри, так і фахівці з інших навчальних закладів.  Два рази на рік колектив кафедри публікує фахові збірники наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». За три роки існування кафедри надруковано десять випусків.

На кафедрі діє науковий гурток «Моделювання та інформаційні технології». Науковий керівник – доцент Спірінцев Д.В. Засідання гуртка проводяться щомісяця, студенти готуються до написання робіт на конкурси.

Щорічно студенти, під керівництвом викладачів кафедри, приймають участь та займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  в галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» в місті Харкові.Завідувач кафедри Найдиш А.В. є членом галузевої комісії цього конкурсу.