Робочі програми та силабуси

Обов’язкові компоненти ОП

Робоча програма 

Силабус     

ОК-01 Історія та культура України

Силабус

Робоча програма

ОК-02 Українська мова 

Силабус

Робоча програма

ОК-03 Філософія

Силабус

Робоча програма

ОК-04 Іноземна мова 

Силабус

Робоча програма

ОК-05 Вища математика

ОК-06 Прикладна математика

ОК-07 Фізика

Силабус

Робоча програма

ОК-08 Правознавство

ОК-09 Охорона праці з безпекою життєдіяльності

ОК-10 Алгоритмізація та програмування

Силабус

Робоча програма

ОК-11 Менеджмент досягнення результату

ОК-12 Системи управління базами даних

Силабус

Робоча програма

ОК-13 Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Силабус

Робоча програма

ОК-14 Системне програмне забезпечення

Силабус

Робоча програма

ОК-15 Комп’ютерні мережі та Web-технології 

Силабус

Робоча програма

ОК-16 Розподілені системи та паралельні обчислення

ОК-17 Технології розподілених систем та паралельних обчислень

ОК-18 Проектування інформаційних систем і технологій

ОК-19 Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК-20 Інформаційні системи та технології

ОК-21 Системний аналіз

ОК-22 Управління IT-проектами

ОК-23 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

ОК-24 Вступ до фаху

ОК-25 Офісні інформаційні технології

ОК-26 Курсова робота 

ОК-27 Навчальна (обчислювальна) практика

ОК-28 Виробнича практика з фаху

ОК-29 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

ВК-01 Економіка підприємства

ВК-02 Прикладна механіка

ВК-03 Облік і аудит

ВК-04 Інформаційні технології прикладної механіки

ВК-05 Основи систем автоматизованого проектування

ВК-06 Системи автоматизованого проектування

ВК-07 Екологія  та комп’ютерний екологічний моніторинг

ВК-08 Сучасні виробничі інформаційні системи та технології

ВК-09 Основи геометричного моделювання

ВК-10 Дискретне геометричне моделювання

ВК-11 Системи автоматизованого бухгалтерського обліку

ВК-12 Інструментальні програмні засоби систем автоматизованого проектування

ВК-13 Стандартизація і сертифікація в інформаційних технологіях

ВК-14 Технічний дизайн виробів та споруд

ВК-15 Математичне моделювання економічних задач

ВК-16 Технології формоутворення складних технічних виробів