Освітній процес кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізації:

 • Інформаційні системи та технології еколого-економічного моніторингу
 • Інформаційні системи та технології промислового виробництва

Освітні ступені:

бакалавр (4 роки)

Найкраще в обраній професії

126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність передбачає ретельне вивчення всього циклу життєдіяльності програмного забезпечення, що дозволяє студенту розробляти, впроваджувати та адаптувати інформаційні технології під час розв’язку конкретних задач на підприємствах. Зокрема, формування розуміння сутності системних процесів у промисловій, гуманітарній та економічній діяльності, що надає випускнику переваги для успішного конкурування на сучасному ринку праці.

Інформаційні системи та технології еколого-економічного моніторингу

Ця спеціалізація передбачає аналіз та створення складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій. Випускники цієї спеціалізації працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних систем та комп’ютерних мереж підприємств, аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних та знань, викладачами та науковими співробітниками науково-дослідних інститутів.

Інформаційні системи та технології промислового виробництва

Майбутні випускники цієї спеціалізації – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої  діяльності яких є розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління, проектування та розробка програмних систем, побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп’ютерних мереж, технології створення та управління базами даних, сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем та технології моделювання об’єктів, класів та систем. Спеціалісти високого рівня спеціалізації «Інформаційні системи та технології промислового виробництва» є невід’ємними учасниками модернізації, автоматизації та інформатизації передових підприємств.

Посади:

 • Розробники обчислювальних систем.
 • Професіонали в галузі програмування.
 • Розробники комп’ютерних програм.
 • Професіонали в інших галузях обчислень (комп’юте­ризації).
 • Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
 • Техніки-програмісти.

Підготовку сучасного фахівця з інформаційних систем та технологій забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (системне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, візуальне програмування, веб-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних та інформаційні системи, обробка зображень).

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації “Фахівець з інформаційних систем та технологій”. Освітній ступінь бакалавра з комп’ютерних наук є базовим для продовження  навчання за програмою підготовки магістра.

Навчання здійснюється в лекційних залах та комп’ютерних класах, оснащених сучасною комп’ютерною технікою, укомплектованих у повному обсязі науковою літературою бібліотеці та читальному залі.

Базами практики є ООО «Медіана», промислове підприємство  «Біол»,  та інші.

 

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітні ступені:

Доктор філософії

Найкраще в обраній професії

131 Прикладна механіка

 

Прикладна механіка – технічна наука, присвячена дослідженню пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин і їх розробкою. Інженер-механік проектує, конструює та експлуатує технологічне обладнання, виготовляє різні виробничі машини, забезпечує робочими виробничими завданнями та контролює їх виконання, займається організацією робочих місць, виконує контроль за станом обладнання та власне технікою безпеки.

Що вивчають:

Студенти отримують фундаментальну базову освіту за математикою, інформатикою та механікою. У процесі навчання обумовлене знайомство з фізично принциповими принципами, побудованими різними системними техніками та математичними методами розрахунків, видами матеріалів, їх властивостями. Крім того, особлива увага введена в основу автоматизованого проектування, застосування комп’ютерних технологій, розроблених в різних системах, комп’ютерних конструкторах та дизайні.

Можливості працевлаштування:

В незалежності від профільних навчальних робіт, вузові навчальні програми адаптують студентів, що практично працюють у будь-якій галузі інженерної діяльності, де важливо провести розроблені програми на ті чи інші якісні стандарти. Активно використовувати можливості сучасних технологій. Випускники працюють в академічних та науково-дослідних інститутах, фірми розробляють спеціальні програмні продукти та викладають в центральних, конструкторських бюро та інших виробництв, науково-дослідницьких та навчальних підрозділів, як програмістів, навчають науковців, керівників, науковців, інженерів.

Перспективи:

Інженери сучасного обладнання затребувані в будівництві, автомобільній, залізничній та авіаційній промисловості. Статистика розподілених перемог показує зростаючу успішність спеціальності “механіка” як в Україні, так і в європейських країнах.

Професії:

 • інженер
 • інженер-конструктор
 • інженер-механік
 • інженер-розробник
 • спеціаліст з комп’ютерної біомеханіки
 • спеціаліст по комп’ютерному інжинірингу
 • спеціаліст за придатною механікою
 • програміст.

Освітньо-професійна програма 

Профіль ОПП 126 Інформаційні системи та технології

Пропозиції щодо оновлення ОПП 126 Інформаційні системи та технології

Профіль ОНП 131 Прикладна механіка

Освітня программа бакалавр 

Освітній план