Освітні програми і навчальні плани

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Спеціальність –126 Інформаційні системи та технології
Наказ про введення в дію освітніх програм (№21/1-05 від 27.06.2019)

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Освітньо-професійна програма – Інформаційні системи та технології  126 (2018)

Освітньо-професійна програма – Інформаційні системи та технології  126 (2020)

Спеціальність 131 Прикладна механіка
Рівень вищої освіти третій (науковий)
Освітньо-професійна програма –Прикладна геометрія (2018 р.)

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Інформаційні системи та технології – навчальний план – набір 2020 р.

Інформаційні системи та технології – навчальний план – набір 2018 р.