Пахаренко Валерій Олександрович

Пахаренко Валерій Олександрович, д.т.н., професор працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького з 2015 року на посаді професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут по спеціальності машини та апарати хімічних виробництв (зараз Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”).

У 1991 році захистив докторську дисертацію (тема «Физико-химические превращения при переработке наполненных термопластов»). У 1993 році отримав вчене звання професора кафедри технологічної  переробки пластмас та еластомерів.

З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. У 2017 році пройшов стажування на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Основні публікації за напрямом
1. Пахаренко В.А., Гавриленко Е.А., Холодняк Ю.В., Подкорытов А.Н.
Моделирование элементов каркаса поверхностей, заданных массивом точек //
Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / МДПУ ім.
Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип.13. – С.37-41.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5492/
2. Пахаренко В.А., Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О.
Визначення координат Балюби-Найдиша // Прикладна геометрія та
інженерна графіка: наукове фахове видання. – К.:КНУБА, 2019. – Вип.95. –
С.57-60.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3860/
3. Пахаренко В.А., Гавриленко Е.А., Найдиш А.В., Холодняк Ю.В.
Моделирование дискретно представленной кривой на основе пространствен-
ных угловых параметров // Прикладна геометрія та інженерна графіка:
наукове фахове видання. – К.:КНУБА, 2019. – Вип.95. – С.67-72.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3861/
4. Пахаренко В.А., Найдиш А.В., Спірінцев Д.В., Балюба І.Г. Особливості
дискретної інтерполяції ДПК в околі особливих точок // Прикладна геометрія
та інженерна графіка: наукове фахове видання. – К.:КНУБА, 2019. – Вип.95.
– С.165-169.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3868/
5. Пахаренко В.А., Гавриленко Е.А., Холодняк Ю.В., Балюба І.Г.
Определение области возможного расположения пространственной кривой с
заданными характеристиками // Сучасні проблеми моделювання: збірник
наукових праць XХI Міжнародної науково-практичної конференції (04-

09.06.2019р.) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип.14. –
С. 72-78.
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5491/
Науково-дослідні роботи
Варіативне дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та
процесів / МДПУ імені Богдана Хмельницького; керівник Найдиш
Андрій Володимирович; викон.: Лебедєв В.О., Балюба І.Г., Пахаренко
В.О., Подкоритов А.М. – Мелітополь, 2018. – № держреєстрацiї:
0118U004182
Індивідуальна тема: Розробка методики моделювання явищ та процесів
інструментами апарату варіативного дискретного моделювання.

Посилання на наукометричні бази: