Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Соціологія

Освітня програма Соціологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітня програма Соціологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Головними документами, що визначають зміст підготовки студентів соціологів, є навчальні плани спеціальності 054 Соціологія з освітньо-професійної програми «Соціологія» рівня вищої освіти «бакалавр» та з освітньо-професійної програми «Соціологія муніципальної політики» рівня вищої освіти «магістр». Документи відображають соціальне замовлення на підготовку фахівців соціологів з урахуванням аналізу професійної  діяльності, вимог  до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників.

Випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр соціології

Магістр соціології за спеціалізацією (Соціологія муніципальної політики)

Працевлаштування випускників:
2442.2 Соціолог
2446.2 Соціальний аудитор
2419.3 Спеціаліст державної служби
2442.1 Молодший науковий співробітник (соціологія)
2442.1 Молодший науковий співробітник-консультант (соціологія)
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях)
2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань
2433.2 Аналітик консолідованої інформації

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці (Administration Professionals, Sales, Marketing and Public Relations Professionals, Social and Religious Professionals)

План заходів щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації. ОП Соціологія (рішення про акредитацію 23.07.2020 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм

АРХІВ:

Освітньо-професійна програма Соціологія (2019 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчальний план 2019 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабуси освітньої програми Соціологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Теми студентських наукових робіт (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік вибіркових освітніх компонентів на 2019-2020 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік вибіркових освітніх компонентів на 2020-2021 н.р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методична допомога (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Питання ДЕК 516-і група (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2019 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Результати моніторингу щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2018 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Показники оцінки якості бально-накопичувальної системи оцінювання знань (лютий 2020 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Затребуваність випусників-соціологів на ринку праці очима роботодавців та стейкхолдерів (2019-2020 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Онлайн-опитування студентів щодо покращення дистанційного навчання (березень 2020 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)