Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Соціологія муніципальної політики

Освітня програма Соціологія муніципальної політики другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Рецензія виконавчий комітет Мелітопольської міської ради(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Рецензія Хортицька навчально-реабілітаційна національна академія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Рецензія ТОВ Стратегічного розвитку територій(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчальний план Соціологія муніципальної політики другого (магістерського) рівня вищої освіти (заочне) 2023р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчальний план Соціологія муніципальної політики другого (магістерського) рівня вищої освіти (денне) 2023р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Силабуси освітньої програми Соціологія муніціпальної політики (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкетування для здобувачів, стейкхолдерів та НПП (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації для здобувачів до написання та захисту кваліфікаційних робіт

Атестація здобувачів

Вибіркові освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти за спеціальністю