Профорієнтаційна робота кафедри соціології

Центр соціологічних досліджень

ШАНОВНЕ СТУДЕНТСТВО!
У зв’язку з карантином наш університет перейшов на дистанційне навчання. Центр соціологічних досліджень МДПУ проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою оптимізації та покращення дистанційного навчання з урахуванням Ваших рекомендацій. Для нас дуже важливо підтримувати Вас, допомагати, якщо є така необхідність Отже, просимо долучитися та щиро відповісти на запитання. Анкета тут.
👇👇👇
 

Шановні Мелітопольці!
 
Запрошуємо Вас взяти участь в анкетному опитуванні від Центру соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького і висловити свою думку щодо реалізації інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя.
 
 
Окремо будемо вдячні за репост. 
Шановні Мелітопольці!
 

Центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького є структурним підрозділом Всеукраїнської соціологічної служби, має значний багаторічний (більше 15 років) практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології).  Виконує соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

Ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, тренінгах щодо обговорення нагальних проблем суспільно-політичного, соціально-культурного та економічного розвитку міста, регіону та України.

Надає послуги соціологічного супроводу у розробці і втіленні різноманітних соціальних, громадських і комерційних та інших проектів для державних установ, закладів, служб і відомств, підприємств різної форми власності, громадських організацій та приватних осіб.

Надає науково обґрунтовані соціологічні дані для професійної діяльності структурним підрозділам та органам виконавчої влади, засобам масової інформації,  комерційним структурам, громадським організаціям тощо;

Напрямки діяльності Центру соціологічних досліджень

 1. Анкетування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо якості, запровадженої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання результатів навчання
 2. Забезпечення системи соціологічного супроводу діяльності в сфері менеджменту якості освітніх послуг  в Мелітопольському державному педагогічному університеті:
  • сприяння забезпеченню внутрішньої системи якості освіти в університеті шляхом здійснення соціологічного супроводу діяльностіЦентру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу, постійної комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм, науково-методичної ради, постійної комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату, постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти, Центру  освітніх дистанційних технологій, навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів;
  • виявлення реального стану внутрішньої системи забезпечення якості освітніх послуг в МДПУ та аналіз домінуючих тенденцій її розвитку;
  • моніторинг думки споживачів освітніх послуг, їх потреб, запитів, інтересів, настроїв, мотивацій і зацікавленості у навчанні, рівня отримуваних знань, відповідності вимогам ринку праці, аналізі динаміки таких оцінок;
  • вивчення думки роботодавців щодо якості підготовки випускників МДПУ всіх спеціальностей та відповідності їх освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців;
  • моніторинг якості запровадженої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання результатів навчання очима здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників МДПУ.
 3. Надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» із змінами та доповненнями.
 4. Участь у всеукраїнських конференціях, семінарах та круглих столах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України.
 5. Залучення Центру в освітній процес як бази проходження навчальної практики студентів МДПУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 соціологія
 6. Залучення здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти спеціальності 054 соціологія до науково-дослідних робіт, зокрема через отримання ними практичних навичок зі збору, обробки, аналізу й узагальнення соціологічної інформації, підготовки звітів та інших публікацій.
 7. Проведення фундаментальних, прикладних та розвідувальних досліджень.
 8. Проведення прикладних соціологічних досліджень в рамках науково-дослідного держбюджетного замовлення.
 9. Здійснення моніторингу громадської думки населення з широкого спектру питань.
 10. Проведення соціологічних досліджень на рівні міста, області, країни.
 1. Надання органам місцевого самоврядування інформаційної підтримки і допомоги у підготовці управлінських рішень, пов’язаних із вирішенням питань соціально-економічного розвитку та ефективного управління суспільством, забезпечення фаховим консультуванням із соціологічної проблематики.
 2. Формування банку соціологічних даних з метою забезпечення науково обґрунтованими соціологічними даними структурних підрозділів МДПУ, органів виконавчої влади, засобів масової інформації.
 3. Надання оперативної соціологічної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
 4. Надання консалтингових послуг.
 5. Презентація та публікація результатів соціологічних досліджень.
 6. Висвітлення результатів соціологічних досліджень в засобах масової інформації.

 

Розпорядження 

Тест на самооцінку

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2019 р.)

Анкета щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати моніторингу щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2018 р.)

Показники оцінки якості бально-накопичувальної системи оцінювання знань                     (лютий 2020 р.)

Затребуваність випусників-соціологів на ринку праці очима роботодавців та стейкхолдерів (2019-2020 р.)

Онлайн-опитування студентів щодо покращення дистанційного навчання                         (березень 2020 р.)

 

 

Запрошуємо на навчання

Профорієнтаційна анкета для учнів 10 класу

Профорієнтаційна анкета для учнів 11 класу

АНОНС КНИЖКОВИХ НОВИНОК!!!

Дорогі студенти-соціологи, вельмишановні лідери змін!

 

Центр соціологічних досліджень та кафедра соціології МДПУ імені Богдана Хмельницького пропонує вашій увазі навчально-методичний посібник «ПІДГОТОВКА ПІДСУМКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ».

Його перший розділ присвячений формуванню фахових компетентностей здобувачів як першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 Соціологія, так і другого (магістерського) щодо правил підготовки структурних компонентів звіту за результатами соціологічного дослідження, коректного оформлення усіх його складових та якісної презентації; особливостей конструювання наукового тексту; специфіки публікації результатів у засобах масової інформації.

Родзинка посібника: у зв’язку із затребуваністю випускників-соціологів на ринку праці в громадському секторі та неприбуткових установах, що утворюються на засадах партнерства між державними, приватними та громадськими стейкхолдерами, де наші фахівці забезпечують дослідницькі, аналітичні та проектні процеси зі стратегічного планування й моніторингу реалізації Стратегій та Планів розвитку, здійснюють наукові розвідки задля підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону, розробляють та супроводжують реалізацію проектів регіонального та місцевого розвитку, здійснюють промоцію регіону, доречним доповненням до нього є другий розділ «Наративи публічної соціології». В цьому розділі, наші неймовірні автори, акцентують увагу на залучення наукового потенціалу соціологів до партисипативних досліджень, які сприяють формуванню та вдосконаленню відповідних фахових компетентностей студентів-соціологів, як майбутніх працівників не тільки соціологічних служб, науково-дослідних центрів, а й неурядових громадських організацій тощо, які спеціалізуються на маркетинговій або консалтинговій діяльності. А це означає, що дане видання буде корисним і цікавим не тільки студентам-соціологам, співробітникам аналітичних центрів, представникам органів місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, але й всім, хто цікавиться і бере активну участь у процесах змін у власних населених пунктах і регіонах.

Тож, Учіть, Читайте, Міркуйте, Дійте!

Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького учасник проєкту Ради Європи «Інтеркультурні міста» «Впровадження та залучення культурного різноманіття на міжнародному рівні»
Центру соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького випала честь попрацювати разом з Комунальною Установою «Агентство розвитку Мелітополя» над реалізацією проєкту Ради Європи ІСС «Впровадження та залучення культурного різноманіття на міжнародному рівні» (липень- листопад 2020 р.). Партнером Мелітополя у даному проєкті є австралійське інтеркультурне місто Балларат.
 
З самого початку міста-партнери будуть працювати над підвищенням рівня інтеркультурної компетентності, що включає проведення трьох інтерактивних вебінарів для майбутніх тренерів, які буде проводити міжнародний експерт з інтеркультурної політики Ксенія Хованова-Рубікондо. Це свого роду тренінг для тренерів. Підготовлені тренери будуть в свою чергу проводити навчання для цільових груп вже на місцях. Спільна робота Центру соціологічних досліджень  разом з Ксенією Ховановою-Рубікондо включатиме розробку інструментарію й індикаторів оцінки інтеркультурної компетентності; здійснення картування інтеркультурної компетентності; проведення оціночного та порівняльного аналізу результатів дослідження для оцінки впливу проєкту.
 
Основними результатами проєкту стануть  набір інструментів і методик для підвищення інтеркультурної  компетентності, включаючи навчальний модуль та керівництво для місцевих органів влади, а також підготовку тренерів, які представляють широке коло секторів суспільства, включаючи державних адміністраторів, засоби масової інформації і поліцію.
 
Результати проєкту  будуть використовуватися 140 інтеркультурнимимістами (більше ніж  30 країн світу), учасниками  Програми Ради Європи Інтеркультурні міста.
 
Бажаю успіхів в реалізації цього амбітного проекту. Адже його результати  забезпечать не тільки набуття й передачу нових знань і навичок з інтеркультурної компетентності, а й сприятимуть здобуттю обміну передовим досвідом міжнародної співпраці як між містами – партнерами, так й між Мелітопольським державним педагогічним університетом та університетом міста Балларат.
 
Ректор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького,
 
проф. Солоненко А.М.

7 серпня, напередодні Міжнародного дня корінних народів світу, у форматі офлайн та онлайн відбулося засідання круглого столу. Модератор заходу, Директорка науково-методичного центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини Приазов’я  МДПУ ім.Б.Хмельницького Олена Арабаджи зазначила, що цей День був заснований задля того, аби світова спільнота пам’ятала про необхідність проявляти турботу і  солідарність з представниками корінного населення, якому досить часто на своїй прабатьківщині загрожує асиміляція, або ж вони піддаються різним формам дискримінації. Вона привітала всіх учасників діалогу, а це не тільки науковці нашого вишу, а й шановні гості – представники відділу культури Мелітопольської міської ради, Голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, представники міських національно-культурних товариств – караїмського товариства «Джамаат», Комітету сприяння поверненню кримських татар на історичну Батьківщину «Азат», Центру мексиканської культури «Естерія»,  Україно-Польського культурно-освітнього товариства «Полонія», єврейського товариства, представники національно-культурних громад міст Павлограду, Дніпра, Галича, Гамбургу (Німеччина) тощо.

Директорка Центру соціологічних досліджень МДПУ ім..Б.Хмельницького Людмила Афанасьєва зазначила, що наразі, в рамках реалізації Гранту Програми РЄ «Інтеркультурні міста» – «Впровадження та залучення культурного різноманіття на міжнародному рівні» – для роботи над розвитком інтеркультурної компетентності громади та при розробці інтеркультурної стратегії Мелітополя на 2021-2025 рр, особлива увага буде звернена на надання підтримки та конкретних дій в захисті прав, збереженні й популяризації культурної спадщини саме корінних народів. На засіданні круглого столу пролунала пропозиція щодо розробки навчального курсу для ЗОШ та вишів, де буде надано інформацію не тільки про історію та культуру, а й сучасний внесок етноспільнот в економіку та буття регіонів України.

 

Онлайн консультація з магістрами

Зустріч студентів спеціальності Соціології з представниками деканату Факультету інформатики, математики та економіки

День відкритих дверей онлайн

Заняття в Онлайн

6.05.2020 відбулося засідання кафедри соціології Факультету інформатики математики та економіки

Інформаційна сесія “Дискримінація в Україні”

Участь в ІІ Міжнародній науково-практичній інтеренет-конференції

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)